Statické poruchy střešních plášťů

/autor: /

Poruchy zařazované do kategorie statických poruch vznikají v důsledku:V DŮSLEDKU PŘETÍŽENÍ


 • poddimenzováním nosných konstrukcí nebo zakládání v průběhu navrhování nebo provádění, důsledkem toho mohou být deformace podkladních a nosných konstrukcí střešních plášťů (Obr. 1),
 • objemové změny podkladních vrstev, nosných nebo spádových, které nejsou deformačními spárami, zónami, které tyto objemové změny eliminují (Obr. 2 až 8),
 • bodovým nebo plošným mimořádným zatížením při montáži – např. složením několika palet hydroizolačních materiálů na jedno místo, může dojít až k destrukci střešního pláště nebo nosných konstrukcí,
 • přidáváním dalších vrstev bez ohledu na únosnost při rekonstrukcích střešních plášťů,
 • změnou způsobu užívání, jejímž důsledkem je zvýšení užitného zatížení,
 • zatížením zadrženou srážkovou vodou při ucpání nebo nedostatečnosti odvodňovacího systému,


  SÁNÍM VĚTRU


 • kvantitativními nebo kvalitativními nedostatky mechanického kotvení v rámci střešního pláště – v ploše nebo v detailech (zejména klempířských detailů), (Obr. 9, 10, 11),
 • nekvalitním nebo nedostatečným připevněním konstrukčních prvků, klempířských prvků, oplechování atiky a ostatních prvků zejména světlíků, (Obr. 12),
 • nekvalitním nebo nedostatečným spojením mezi jednotlivými vrstvami střešního pláště,


  V DŮSLEDKU KOROZE STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ


 • dlouhodobým zatékáním, kterým korodují kovové prvky (výztuže, profilované plechy), ale i všechny ostatní materiály,
 • dlouhodobým vystavením vlhkostnímu namáhání, kondenzaci nebo pasivní bilanci (Obr. 13),
 • použitím stavebních materiálů, zejména perlitu, škváry nebo keramzitu, které mají korozivní vliv na kovové prvky (Obr 14).

 • Structural troubles of roofs


  Troubles arise from overloading, lift as a result of wind, or corrosion of building materials.