Stavebně fyzikální poruchy

/autor: /

Stavebně fyzikální poruchy mohou mít příčiny v etapách navrhování nebo provádění. V průběhu životnosti střešních plášťů vznikají pouze v případě dramatických změn vnějších nebo vnitřních klimatických podmínek.Tyto poruchy vznikají:

 • nedostatečným množstvím tepelných izolací v ploše a detailech. Důsledkem jsou kondenzační poruchy na detailech (tepelných mostech – tj. na místech konstrukce, kde je oslabena tepelná izolace). Tyto poruchy se projevují především v interiérech objektů, ale mohou se projevit i na vnějších površích stavebních konstrukcí,
 • kondenzačními poruchami v ploše, detailech a vzduchových mezerách, pasivní bilancí kondenzované a vypařené vodní páry. V důsledku špatného návrhu střešních konstrukcí z hlediska difúzních vlastností (velký difúzní odpor hydroizolace) se kondenzát hromadí uvnitř střešního pláště. Stejný efekt má neustálé přidávání hydroizolačních vrstev při rekonstrukcích (Obr. 01, Obr. 02),
 • kondenzací u rizikových stavebních konstrukcí – zejména lehkých kovových,
 • kondenzací uvnitř provětrávaných vzduchových mezer, zejména na vnitřním líci vnějšího střešního pláště (Obr. 03),
 • nadměrnou hlučností u lehkých kovových střešních plášťů způsobenou kmitáním vlastní střešní konstrukce, jehož příčinou je tlak a sání větru, nebo dopadem deště na plechovou krytinu,
 • špatným návrhem skladby střešního pláště, na niž jsou kladeny nároky z hlediska akustické izolace – např. nedostatečnou tloušťkou hmotné nosné vrstvy skladby, a tím způsobené nedostatečné vzduchové neprůzvuč­nosti požadované pro pojezdovou střešní konstrukci.

  Některé stavební systémy a konstrukce lze označit jako rizikové z hlediska stavební fyziky. Zejména jde o lehké kovové konstrukce, pro které platí mnohé z výše uvedených nedostatků.

 • Troubles with building physics


  Troubles with building physics can arise from design or execution. During the lifetime of a roof troubles can arise only if exterior on interior conditions are dramatically changed.