Pojízdné střešní pláště, řešení vodotěsných izolací

/autor: /

V následujícím textu bych rád představil technické možnosti řešení pojízdných střešních plášťů. V současné době jsou místa pro parkování mimořádně důležitá. Prakticky žádný velký obchodní celek nemůže existovat bez dostatečného množství parkovacích míst a proto je nutné umisťovat parkoviště všude, kde to jen jde. Od podzemí, kde se prakticky vždy dostáváme do tlakové podzemní vody, mnoho takových podzemních garáží je nutné sanovat, nebo se tato parkovací místa umisťují do patrových garáží, kde se využívá samozřejmě i plochy na střeše.


 Druhy pojížděných střešních plášťů: • Kolovými vozidly (omezeně pojízdné, trvale pojízdné) – únosnost do 3,5 t, únosnost nad 3,5 t (řeší se individuálně);
 • Kolejovými vozidly (nápravové tlaky);
 • Heliporty (přistávací dráhy);
 • Lodní dopravou.

Základní namáhání od pojezdu kolovými a kolejovými vozidly (smykovými a tlakovými silami při rovnoměrné i nerovnoměrném pohybu vozidel):U mostů pro lodě, resp. heliportů dominantní namáhání je od tlakových sil.


Modrá linka představuje pozici hydroizolace
K dispozici máme mnoho technických řešení, které se, jak to bývá obvyklé, liší cenou a technickým řešením, spolehlivostí.


Základní dělení: 1. Zateplené pojízdné střešní pláště

  • Pojížděná povrchová úprava
  • Kompaktní (nerozebíratelná)
  • Skládaná (rozebíratelná)

 2. Nezateplené střešní pláště

  • Pojížděná povrchová úprava
  • Kompaktní (nerozebíratelná)
  • Skládaná (rozebíratelná)
  • Přímo pojížděná hydroizolace

K dispozici máme mnoho technických řešení, které se, jak to bývá obvyklé, liší cenou a technickým řešením, spolehlivostí.


Add a)
Zateplené, pojízdné střešní pláště se rozšířily v poslední době. Základním důvodem je, že místa ubývá a je nutné využívat stavby do posledního čtverečního metru. Problémem je, že tepelné izolace nejsou materiálem, který by s nadšením akceptoval pojíždění. Je tedy nutno používat specifické skladby.


Zde je nutné uvést základní kritéria, která limitují výběr tepelné izolace:
Pojižděná vrstva
– litý asfalt (asfaltobeton)
– zámková dlažba
– dlažba na podložkách
– betonová deska (s povrchovou úpravou)


Add b)
Nezateplené, pojízdné střešní pláště jsou výrazně jednodušší, protože vypadává velmi komplikovaná vrstva tepelné izolace.


Opět výrazným kritériem je pojížděná vrstva:
Pojížděná vrstva
– přímo pojížděná vodotěsná izolace
– litý asfalt (asfaltobeton) – čistá alternativa k mostovkám
– zámková dlažba
– betonová deska (s povrchovou úpravou)


Poslední dvě varianty jsou minimálně používané, dominantně se v současné době realizují přímo pojížděné hydroizolační vrstvy.


Tento systém se skládá z dvou částí, první je vlastní hydroizolační povlak, druhou pak tvoří obrusná vrstva, která je přímo pojížděná. S provozem automobilů je nutno očekávat, že tuto vrstvu bude nutné udržovat, tj. doplňovat.