Pozvánka na seminář – Povrchové úpravy dřeva a dřevěných prvků historických staveb – změna termínu

/autor: /,

PROHLÁŠENÍ

Vážení přátelé, příznivci Společnosti pro technologie ochrany památek,
ač nás to velmi mrzí, jsme nuceni oznámit některé změny v činnosti společnosti, které musíme učinit v této nestandardní době. Další vývoj pandemie nelze předpovídat, epidemiologové naznačují, že v říjnu bude situace horší než v září. Vzhledem k hygienickým a karanténním opatřením jsme nuceni seminář S3 „Povrchové úpravy dřeva a dřevěných prvků historických staveb“ přesunout z 24. 9. na 26. 11. 2020 a seminář S4 „Obnova terasních a ohradních zdí památkových budov“ přesunujeme z 22. 10. 2020 na 10. 12. 2020. Zda budou vedeny formou webináře či klasickou prezenční formu zatím nevíme. Připravujeme pro vás obě verze a věříme, že nám zachováte přízeň.
Dva zbývající semináře Údržba památkových objektů a Beton v památkové péči budou přesunuty na začátek příštího roku.
V současnosti připravujeme Ročenku 2019 a zpravodaje „Dřevo“ a „Tvrdé omítky“ plánované na letošní rok. Před dokončením je zpravodaj „Co se v památkové péči (ne) povedlo“.
Doufáme, že se situace bude vyvíjet příznivě a my se budeme moci opět setkávat na seminářích o zajímavých tématech.
Za výbor společnosti STOP
Pavla Rovnaníková, předsedkyně
Monika Najmanová, tajemnice
www.pamatky-stop.cz