Kondenzace kontra zatékání, část VII.

/autor: /, ,

V sedmém díle tohoto článku se s vámi podělíme o všeobecnou informaci o zatékání a na závěr přidáme něco málo z exotických poruch zatékání nebo vodotěsnosti.

9. Zatékání

Zatékání je daleko složitější fenomén, který může mít mnoho příčin a mnoho tváří. V každém případě u zatékání je jedna základní charakteristika. Stavební konstrukce, tedy i vodotěsné izolace a příslušenství střech (klempířské prvky), nám indikují, že se děje něco špatného – tedy dochází k progresi projevů zatékání. Tj. nejdříve je malý flek, který se postupně rozrůstá nebo fleků přibývá.
V mé znalecké praxi se nikdy nestalo, že by střecha/hydroizolace najednou zkolabovala bez jakýchkoliv předběžných signálů. Vždy kolaps je předcházen drobnějšími defekty, které indikují, že se děje něco špatného.
Jedním z důkazů tohoto bývá stav dřeva, dřevěných prvků u stavebních konstrukcí. V případě, že do střechy dlouhodobě zatéká, dojde k nevratnému poškození dřevěných konstrukcí a pak následuje kolaps nejen střechy, ale částečně i nosných konstrukcí, a to je vždy velmi nebezpečné.
Můžeme tedy rozdělit zatékání do následujících případů (samozřejmě, stavebnictví je velmi složitý organismus, kdy je možné očekávat řadu výjimek, ale převážně je možné očekávat následující průběh zatékání):

Zatékání stavebními konstrukcemi nebo do stavebních konstrukcí:
– do spodní stavby
– do střech
– do fasád
– do interiérových konstrukcí
Zdrojem zatékání může být:
– vnější srážková voda
– větrem hnaná srážková voda
– gravitační voda
– spodní tlaková voda
– vnitřní technologická voda
– vnitřní mokré/vlhké prostředí

Zatékání je proces, který začíná a postupně se zvětšuje. Je to obvyklý proces ve stavebnictví, kdy různé stavební konstrukce dávají dlouho dopředu signály, že se děje něco špatného. Rychlá smrt, tj. rychlá katastrofa, jsou ve stavebnictví velmi nezvyklé a negativní procesy, které je možné velmi jednoduše identifikovat, protože dávají vizuální signály o patologických změnách – praskliny, průhyb, drobné zátoky atd.
Samozřejmě, že zatékání se může projevovat na všech konstrukcích, které jsou nějakým způsobem vystaveny působením vody, a to jak tlakové, tak vodě ve formě vlhkosti.
Důsledky se stupňují.

Mnohdy jsme konfrontování katastrofou, tj. všechno proteklo všude, je voda atd. a když se potom podrobně vyptáváme, dostaneme informaci: „No, vlastně sem drobně zatékalo pořád.“ Takže je to asi tak, že do určité míry se vady a poruchy tolerují, od určité míry je to katastrofa a musí se vše, pokud možno ihned opravit, i když se o problému ví několik let.

10. Exotické poruchy zatékání nebo vodotěsnosti

Voda je naštěstí všude a to, i když jí člověk neočekává. Takže dvě následující poruchy jsou z míst, kde by to nebylo zrovna očekávatelné, tj. z oblastí pouští. Nicméně i tam je voda, a když jí nejsou konstrukce odolné, tak to nedopadne dobře.

Obr. č. 35 – Nakhal – Omán

Zdálo by se, že v pouštních oblastech zatékání nebude. Opak je pravdou. Oni na to moc připraveni nejsou, takže každé deště je překvapí a poruchy jsou na světě. Je nutné přiznat, že si hlavu s vodotěsnými izolacemi nedělají, takže pak se nelze divit vlhkostním poruchám, protože občas tam i zaprší.

 

Obr. č. 36 – Siwa
Siwa v Egyptě je oáza, kde také moc neprší, ale jednou přišly přívalové deště a Siwu totálně spláchly, protože si nedělali starosti s vodotěsnými izolacemi a vůbec odolností proti vodě, a tak došlo k tomu, že se vlastně celé město rozpustilo. Z toho plyne ponaučení, že i na poušti jsou vodotěsné izolace velmi důležité.