Kondenzace kontra zatékání, část VI.

/autor: /, , , , ,

V 6. části článku o kondenzaci versus zatékání si přiblížíme na obrázcích kondenzaci ve spodní stavbě a ukážeme si, jak to vypadá, když kondenzuje klimatizace v jednom indickém hotelu.

7. Kondenzace ve spodní stavbě

Ani spodním stavbám se nevyhýbají vlhkostní poruchy, a to nejen od zatékání, ale i kondenzační. V případě, že konstrukce spodní stavby výrazným způsobem vychladne a následně se k ní dostane teplý a vlhký vzduch, zákonitě dojede ke kondenzaci na chladném povrchu stavební konstrukce tak, jak ukazuje následující obrázek.

Obr. č. 30 – masivní kondenzace na vychladlé železobetonové konstrukcí spodní stavby

Obr. č. 31 – kondenzace ve spodní stavbě

Obr. č. 32 – kondenzace kome vzduchotechnik umístěné do spodní stavby (ještě k tomu nezateplené)

8. Exotické poruchy kondenzace (pro obveselení)

Jedinou výjimkou, kdy je možné konstatovat kondenzaci a vlhkostní poruchy z kondenzace v létě, je klimatizace.
Tento případ je z jednoho relativně luxusního hotelu z Indie, kde nás při vstupu do pokoje přivítal déšť, což byl v podstatě kondenzát, který neodtékal do kanalizace, nýbrž stropem do pokoje, resp. předsíně, před tímto pokojem. Nicméně to byl zajímavý zážitek, než nám došlo, oč vlastně běží.

Obr. č. 33 – Kondenzace u klimatizace má trochu jiné parametry, než na které jsme u nás zvyklí.

Obr. č. 34 – kondenzace od klimatizace

Každá vanička, která zachycuje kondenzát od klimatizace, by měla být odvodněna do odpadního potrubí, a to trvale a dostatečným průměrem odpadního potrubí. Když se toto ucpe, vanička se přeplní a začne intenzivně zatékat do interiéru. Tomu jsem byl jednou vystaven v Indii, takže jsem přišel do recepce, kde jsem tvrdil, že mi zatéká do pokoje. Mýlil jsem se, nezatékalo, přetékala vanička zachycující kondenzát, protože byla odvodněna zdeformovanou plastovou trubičkou, která se ještě navíc ucpala.
Takže i v létě se člověk nebo stavební konstrukce může stát obětí kondenzace.