Přehled typů pěnového skla FOAMGLAS® a jejich správná volba do konkrétních stavebních konstrukcí, čá

/autor: /

Přehled typů pěnového skla FOAMGLAS® a jejich správná volba do konkrétních stavebních konstrukcí


Pěnové sklo FOAMGLAS patří mezi nejkvalitnější tepelně-izolační materiály pokud se týká tepelně izolačních vlastností a je absolutní špičkou v doplňkových vlastnostech. Tento tepelně izolační materiál v sobě sdružuje další unikátní vlastnosti, především 100% parotěsnost, absolutní nehořlavost a extrémně vysokou pevnost a tuhost. Široký sortiment a specifika aplikace jednotlivých typů materiálu FOAMGLAS® jsou popsány v tomto článku. :


Nekašírované pěnové sklo FOAMGLAS
Nekašírované pěnové sklo FOAMGLAS® je vyráběno v deskách základního formátu 450 x 600. Výjimkou jsou desky FOAMGLAS® W&F, jejichž formát je 600 x 600 mm. Všechny nekašírované desky FOAMGLAS® mají společné následující vlastnosti:
• absolutní nehořlavost (třída A – nehořlavé hmoty dle ČSN 73 0823, EUROCLASS A1 dle EN 13501).
• vysokou odolností proti škodlivým vlivům – chemickým i biologickým
• 100% parotěsnost a vodotěsnost


Desky FOAMGLAS® T4
Desky FOAMGLAS® T4 jsou nejčastěji používaným typem pěnového skla. Jedná se o moderní typ pěnového skla, ve kterém jsou zkombinovány velmi dobré izolační vlastnosti ( = 0,040 W/mK) s vysokou pevností v tlaku (0,7 MPa). Tento materiál je určen pro plošné aplikace, nejčastěji ploché střechy, terasy, podlahy, fasády apod. Pokud je tento nekašírovaný materiál vystaven tlakovému namáhání (prakticky ve všech horizontálních aplikacích), musí být na zatížených plochách opatřen roznášecí vrstvou. Tyto roznášecí vrstvy jsou nejčastěji tvořeny horkým asfaltem nebo jinou vhodnou hmotou odzkoušenou výrobcem materiálu FOAMGLAS® (viz www.foamglas.cz nebo konzultace s technickým zástupcem). Desky FOAMGLAS® T4 jsou k dispozici v konstantních tloušťkách od 30 do 180 mm (po 10mm), v případě vyšších tlouštěk se desky slepují.


Desky FOAMGLAS® S3
Desky FOAMGLAS® S3 mají oproti typu T4 výrazně zvýšenou pevnost v tlaku (0,9 MPa) a lehce zvýšenou tepelnou vodivost ( = 0,044 W/mK). FOAMGLAS®  S3 je určen pro zatížené plošné aplikace, nejčastěji pojezdné střechy, průmyslové podlahy, základy pod nádržemi apod. Desky FOAMGLAS® S3 musí být na ložných plochách opatřeny roznášecí vrstvou. Tyto roznášecí vrstvy jsou nejčastěji tvořeny horkým asfaltem nebo jinou vhodnou hmotou odzkoušenou výrobcem materiálu FOAMGLAS® (viz www.foamglas.cz nebo konzultace s technickým zástupcem). Desky FOAMGLAS® S3 jsou k dispozici v konstantních tloušťkách od 40 do 160 mm (po 10mm), v případě vyšších tloušťek se desky slepují.


Desky FOAMGLAS® F
Desky FOAMGLAS® F mají extrémně vysokou pevnost v tlaku (1,2 MPa) na úkor zvýšené tepelné vodivosti ( = 0,048 W/mK). FOAMGLAS®  F je určen pro zatížené plošné aplikace, nejčastěji pojezdné střechy, heliporty, těžké průmyslové podlahy, základy pod nádržemi apod. Desky FOAMGLAS® F musí být na ložných plochách opatřeny roznášecí vrstvou. Tyto roznášecí vrstvy jsou nejčastěji tvořeny horkým asfaltem nebo jinou vhodnou hmotou odzkoušenou výrobcem materiálu FOAMGLAS® (viz www.foamglas.cz nebo konzultace s technickým zástupcem). Desky FOAMGLAS® F jsou k dispozici v konstantních tloušťkách od 40 do 160 mm (po 10mm), v případě vyšších tloušťek se desky slepují.