Seminář Otvorové výplně stavebních konstrukcí se konal za rekordní účasti

/autor: /

Ve dnech 16.-17. října se v Hradci Králové za účasti 520 evidovaných účastníků uskutečnil II. ročník celostátního odborného semináře Otvorové výplně stavebních konstrukcí.


Akci za odborné garance Ing. Petra Kučery CSc. z CSI a.s. Praha, již podruhé uspořádala společnost Stavokonzult.


„Zájem o seminář má vzrůstající tendenci, vyšší je i letošní počet zahraničních účastníků, především ze Slovenska. Většina účastníků loňského ročníku letos přišla i se svými spolupracovníky“ říká Miroslav Bezouška ze Stavokonzultu.


 Mezi přednášejícími mimo jiných vystoupili přední čeští odborníci Doc. Ing. Václav Hájek CSc., Ing. Milan Helegda Ph.D. a Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.


Více informací k uskutečněnému semináři včetně fotografií je zveřejněno na serveru www.stavokonzult.cz.