Regenerace bytového fondu a občanské vybavenosti

/autor: /

Blíží se konání již IX. ročníku celostátní odborné konference REGENERACE
BYTOVÉHO FONDU A STAVEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI. Konference se uskuteční ve dnech
12. a 13. listopadu již tradičně v Hradci Králové.

Díky ohlasům především, odborné veřejnosti a účastníků z řad státní správy a
samosprávy, byly k tradiční tématům zařazeny přednášky z těchto oblastí:

 • očekávané změny ve formě veřejné podpory a dotací poskytovaných jak na
  rekonstrukci tak na novou výstavbu bytových domů a staveb občanské vybavenosti

 • POVODNĚ 2013 – zkušenosti ze sanace zasažených budov a prevence před
  opakováním chyb ze sanací po povodních v roce 2002 a 2006

 • oceňování stavebních prací – předpokládaná a skutečná cena díla,
  minimalizace rozdílů při zpracování rozpočtů kontroly Státní energetické
  inspekce nad dodržováním zákona o hospodaření energií zvláště u bytových domů a
  veřejných budov dopady legislativních změn (revize novely zákona č. 406/200 Sb o
  úsporách energií a prováděcí vyhlášky č. 148/2007) na navrhování a provádění
  rekonstrukcí budov budoucnost energeticky úsporných budov u bytové výstavby a
  veřejných budov

 • sanace zateplovacích systémů, novelizace norem pro zdvojování zateplovacích
  sytémů.

Uzávěrka přihlášek je již 7. Listopadu, k přihlášení můžete využít formulář v
PDF pozvánce, přihlášky umístěné na webových stránkách, nebo on-line
přihlašovacího systému.

Kliknurím na tento odakz otevřete přihlášku ve formátu word.

Po vyplnění ji zašlete na adresu info@regeneracebytovehofondu.cz.

Veškeré informace o konferenci včetně všech dokumentů ke stažení naleznete na
www.regeneracebytovehofondu.cz.