Memoriál Antonína Fajkoše

/autor: /

Již třetí ročník memoriálu Antonína Fajkoše pro studenty vysokých škol se
stavebním zaměřením pořádá časopis Střechy-Fasády-Izolace.

Do soutěže je možné přihlásit studentské práce, související s tématem střech.
Memoriál připomíná předního odborníka, pedagoga a soudního znalce Doc.Ing.
Antonína Fajkoše, CSc., který se střechami spojil převážnou část svého
profesního života.

Více na www.strechy-fasady-izolace.cz

Soutěžní práce je nutné zaslat do 15.10. 2013.