Regenerace panelové výstavby odborníky zajímá

/autor: /

Letošního druhého ročníku celostátní odborné konference REGENERACE PANELOVÉ VÝSTAVBY, který se konal pod záštitou JUDr. Jana Wagnera, ředitele Státního fondu rozvoje bydlení, účastnilo více než 200 delegátů z řad odborné veřejnosti. Konference pořádaná společností STAVOKONZULT se opět uskutečnila v Hradci Králové 1. – 2. listopadu 2006.


Hlavní témata, SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI, REGENERACE ROZVODŮ TEPLA A TEPLÉ VODY, přilákala delegáty především z řad energetických auditorů, projektantů, technických pracovníků bytových družstev či dodavatelů stavebních systémů a technologií.


Přednášející, vyzvaní přípravným výborem pod vedením Ing. Petra Kučery CSc, odborným garantem konference, se věnovali chybám a nedostatkům v projektové fázi i realizaci, nerespektování závazných postupů a norem i otázce vhodné volby materiálů používaných pro regeneraci panelové výstavby.


Účastníci konference konstatovali, že investor (vlastník panelového domu) má  největší vliv na výsledek provedené regenerace. Je to právě on, kdo vhodnou volbou projektanta, materiálů, zhotovitele i stavebního dozoru rozhoduje o celkovém výsledku společného snažení. Bohužel zvláště úloha zhotovitele a stavebního dozoru  je ze strany investorů podhodnocena, což se na funkčnosti regenerovaných panelových domů projeví až za několik let po provedení prací, zpravidla po skončení záruční doby. Ne vždy je nejlevnější řešení to nejlepší, mnohdy sebou přináší další neočekávané investice do odstranění vad díla.


Vzhledem k ohlasům doprovázejících uskutečněnou konferenci se odborný garant a pořadatel dohodli na uspořádání v pořadí již třetího ročníku ve dnech 10. – 11. 12. 2007 opět v KC Aldis Hradec Králové. Společnost STAVOKONZULT společně s porálem www.izolace.cz, si Vás zároveň dovoluje pozvat na některou z akcí pořádaných v roce 2007.


16. leden
FINANCOVÁNÍ BYTOVÉHO FONDU
(dotace, úvěry, půjčky, program PANEL, pro výstavbu, rekonstrukce, modernizace)
Praha, Masarykova kolej ČVUT


27. – 28. březen
ZDĚNÉ OBJEKTY
snižování energetické náročnosti nových i stávajících budov
II. ročník celostátní odborné konference
Hradec Králové, KC Aldis


11. říjen
OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
II. ročník celostátního odborného semináře
Hradec Králové, KC Aldis


10. – 11. prosinec
REGENERACE PANELOVÉ VÝSTAVBY
III. ročník celostátní odborné konference
Hradec Králové, KC Aldis


informace o připravovaných akcích budou průběžně zveřejňovány na adrese www.stavokonzult.cz.