Přehled typů pěnového skla FOAMGLAS a jejich správná volba do konkrétních stavebních konstrukcí, čás

/autor: /

Spádované desky FOAMGLAS®


Všechny výše uvedené typy desek FOAMGLAS® (T4, S3 a F) lze dodat také ve formě spádových klínů ve standardních spádech 1,1 ; 1,67  a 2,2%. Desky jsou spádovány na kratší straně (spádnice je dlouhá 450 mm) a jsou dodávány na stavbu včetně výkresu skladby zpracované v CAD systému. Spádované desky FOAMGLAS® musí být rovněž na ložných plochách opatřeny roznášecí vrstvou. Tyto roznášecí vrstvy jsou nejčastěji tvořeny horkým asfaltem nebo jinou vhodnou hmotou odzkoušenou výrobcem materiálu FOAMGLAS® (viz www.foamglas.cz nebo konzultace s technickým zástupcem). Spádované desky FOAMGLAS® jsou k dispozici ve výše uvedených spádech v tloušťkách od 50 do 150 mm po 10mm.


.


Desky FOAMGLAS® W&F


Desky FOAMGLAS® W&F mají jako jediné nekašírované desky čtvercový formát 600 x 600 mm. Tyto desky mají vylepšenou (extrémně sníženou) tepelnou vodivost (l = 0,038 W/mK) a sníženou pevnost v tlaku (0,35 MPa). Proto jsou desky FOAMGLAS® W&F určeny výhradně pro nezatížené izolace stěn a fasád (Wall & Facade) a nesmějí se používat na horizontální aplikace. Použití desek FOAMGLAS® W&F vždy konzultujte s technickým zástupcem. Desky FOAMGLAS® W&F jsou k dispozici v konstantních tloušťkách od 40 do 160 mm (po 10mm).


 


Rekapitulace technických parametrů nekašírovaných desek FOAMGLAS®Typ materiálu


Objemová


Souč. tepelné


Pevnost v tlaku


Modul


Formát


FOAMGLASâ


hmotnost


vodivosti


Deklarovaná


Návrhová


pružnosti


v mm


 Desky T4


120 kg/m2


0,040 W/mK


0,7 MPa


0,23 MPa


800 MPa


600×450


Desky S3


135 kg/m2


0,044 W/mK


0,9 MPa


0,3 MPa


1200 MPa


600×450


Desky F


165 kg/m2


0,048 W/mK


1,2 MPa


0,4 MPa


1500 MPa


600×450


Desky W&F


100 kg/m2


0,038 W/mK


0,35 MPa


nezatěžovat


600×600


 


Kašírované desky z pěnového skla FOAMGLASâ


Kašírování všech desek z pěnového skla FOAMGLAS® se vždy provádí oxidovaným asfaltem v kombinaci s různými povrchovými fóliemi na ložných plochách. Výrobní linka produkuje „nekonečnou“ desku šířky 600mm (spáry mezi deskami po 450 mm jsou celoplošně slepovány asfaltem), která je následně řezána na délku 1200 mm (600 mm u typu Ready Block). Minimální tloušťka všech kašírovaných desek je 40 mm a maximální tloušťka je 150 mm. Protože základem kašírovaných desek je vždy jeden z výše uvedených nekašírovaných typů pěnového skla FOAMGLAS®, mají kašírované desky i obdobné fyzikální vlastnosti. Přítomnost kašírování ovlivňuje pouze hořlavost desek jako celku, je nutno dbát na chemickou a teplotní kompatibilitu asfaltu.


 


Desky FOAMGLAS® FLOORBOARD


Desky FOAMGLAS® FloorBoard jsou standardně vyráběny z desek FOAMGLAS® T4 nebo FOAMGLAS®  F (ty mají označení FOAMGLAS® FloorBoard F). V odůvodněných případech lze zakázkově vyrobit FloorBoard i v kvalitě S3. Všechny desky FloorBoard mají oboustranné kašírování papírem vyztuženým polyesterovými vlákny s potiskem FLOORBOARD. Jak název desek napovídá, jsou určeny především k izolaci podlah nebo základových konstrukcí (horizontálních a někdy i vertikálních). Pokud by na desku měla být natavena asfaltová hydroizolace, je vhodnější použít desky ReadyBoard (viz níže).


Ve výrobně nanesená vrstva asfaltu zajišťuje kvalitní přenos zatížení na ložných plochách desek, a proto lze desky FloorBoard ukládat do lože z písku nebo zavlhlého betonu.


 


 


 


 


Desky FOAMGLAS® WALLBOARD


Desky FOAMGLAS® WallBoard jsou vyráběny z materiálu obdobného jako FOAMGLAS® W&F. Desky WallBoard mají oboustranné kašírování papírem vyztuženým polyesterovými vlákny s potiskem WALLBOARD. Desky jsou určeny především k izolaci stěn, podhledů nebo málo zatížených suterénních stěn. Pokud by na desku měla být natavena asfaltová hydroizolace, je vhodnější použít desky ReadyBoard (viz níže).


Ve stěnových aplikacích se desky WallBoard obvykle lepí na terče z asfaltového lepidla.


 


Desky FOAMGLAS® READYBOARD


Desky FOAMGLAS® ReadyBoard jsou standardně vyráběny z desek FOAMGLAS® T4. Tyto desky mají na rubové straně kašírování papírem vyztuženým skelnými vlákny s potiskem READYBOARD. Na horním líci je naneseno silnější kašírování oxidovaným asfaltem (cca 1,5 kg/m2), které je chráněno proti vzájemnému slepení desek tenkou stavitelnou PE fólií. Deska FOAMGLAS®  ReadyBoard je určena především pro izolace střech s nosnou konstrukcí z trapézových plechů. Desky se lepí rubovou stranou na horní vlnu plechů asfaltovým lepidlem PC®11 a na horní asfaltové kašírování lze kvalitně natavit asfaltové pásy. Proto se desky FOAMGLAS® ReadyBoard také používají na svislé i vodorovné tepelné izolace spodní stavby či svislé izolace atik, na které je zapotřebí natavit asfaltové pásy.


 


Desky FOAMGLAS® READYBLOCK


Desky FOAMGLAS® ReadyBlock jsou standardně vyráběny z desek FOAMGLAS® T4. Tyto desky mají poloviční formát 600* 600 mm a nemají na rubové straně žádné kašírování neboť jsou určeny k celoplošnému lepení do „tekutého studeného asfaltu“ PC® 500. (Na rozdíl od desek ReadyBoard, které se lepí jen pásově na koruny plechů). Na horním líci desek FOAMGLAS® ReadyBlock je naneseno silnější kašírování oxidovaným asfaltem (cca 1,5 kg/m2), které je chráněno proti vzájemnému slepení desek tenkou stavitelnou PE fólií. Deska FOAMGLAS®  ReadyBlock je určena především pro izolace menších teras, balkonů a střech na betonové nebo dřevěné desce, neboť nevyžadují práci s horkým asfaltem.


 


Rekapitulace technických parametrů kašírovaných desek FOAMGLAS®
Typ desek


Objemová


Souč. tepelné


Kašírování


Z materiálu


Formát


FOAMGLASâ


hmotnost


vodivosti


Rub


Líc


FOAMGLAS


v mm


ReadyBoard


120 kg/m2


0,040 W/mK


Papír


Asfalt


T4


600×1200


ReadyBlock


120 kg/m2


0,040 W/mK


Žádné


Asfalt


T4


600×600


FloorBoard


120 kg/m2


0,040 W/mK


Papír


Papír


T4


TOPlist