Nové normy 10/2018

/autor: /

Dne 8. října 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (10/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. listopadu 2018.

ČSN EN 15316-1 (06 0401)
kat.č. 505869
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností
soustav – Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4;
Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15316-1 (06 0401) Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 1: Obecné požadavky a vyjádření energetické náročnosti,
Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4; Vyhlášena: Listopad 2017

ČSN EN 15316-2 (06 0401)
kat.č. 505870
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 2: Části soustav pro pro sdílení (vytápění a chlazení), Modul M3-5, M4-5;
Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15316-2 (06 0401) Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 2: Sdílení tepla v prostoru (vytápění a chlazení),
Modul M3-5, M4-5; Vyhlášena: Listopad 2017

ČSN EN 15316-3 (06 0401)
kat.č. 505871
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 3: Části soustav pro rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6;
Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15316-3 (06 0401) Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 3: Systémy rozvodů (Soustavy teplé vody, vytápění
a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6; Vyhlášena: Listopad 2017

ČSN EN 15316-4-4 (06 0401)
kat.č. 505872
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-4: Části soustav pro výrobu tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4;
Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15316-4-4 (06 0401) Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-4: Výroba tepla, kombinovaná výroba elektřiny a tepla
integrovaná do budovy, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4; Vyhlášena: Listopad 2017

ČSN EN 15316-4-5 (06 0401)
kat.č. 505873
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-5: Soustavy zásobované teplem a chladem, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5;
Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15316-4-5 (06 0401) Energetická náročnost budov – Výpočtová metoda pro stanovení potřeb energie a účinností soustavy – Část 4-5: Dálkové zásobování teplem a chladem,
Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5; Vyhlášena: Listopad 2017

ČSN EN 15378-1 (06 0402)
kat.č. 505868
Energetická náročnost budov – Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách – Část 1: Kontrola kotlů, otopných soustav a soustav přípravy teplé vody, Modul M3-11, M8-11;
Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15378-1 (06 0402) Energetická náročnost budov – Tepelné soustavy a soustavy teplé vody v budovách – Část 1: Inspekce kotlů, tepelných soustav a soustav teplé vody, Modul M3-11, M8-11;

ČSN EN 13381-5 (73 0858)
kat.č. 505863
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky;
Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13381-5 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 5: Ochrana aplikovaná na spřažené ocelobetonové prvky; Vyhlášena: Leden 2015

ČSN EN 13381-8 (73 0858)
kat.č. 505840
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky;
Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13381-8 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky; Vyhlášena: Srpen 2013

ČSN ISO 21930 (73 0923)
kat.č. 505810
Udržitelnost ve výstavbě – Environmentální prohlášení o stavebních produktech*);
Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 21930 (73 0923) Udržitelnost ve výstavbě – Environmentální prohlášení o stavebních produktech; Vydání: Květen 2013

ČSN ISO 15686-5 (73 0951)
kat.č. 505811
Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu*);

Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 15686-5 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu; Vydání: Srpen 2014

ČSN ISO 15686-7 (73 0951)
kat.č. 505812
Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 7: Vyhodnocení kvality údajů
o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe*);
Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 15686-7 (73 0951) Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti – Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe; Vydání: Srpen 2014

ČSN EN 12697-13 (73 6160)
kat.č. 505856
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 13: Měření teploty;
Vydání: Říjen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12697-13 (73 6160) Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka – Část 13: Měření teploty; Vyhlášena: Květen 2018

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 12570 (73 0573)
kat.č. 505858
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě;
Vydání: Září 2001
Změna A2; (idt ISO 12570:2000/Amd.2:2018); Vydání: Říjen 2018

OPRAVY ČSN

ČSN EN 1793-5 (73 7060)
kat.č. 505913
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metoda stanovení akustických vlastností – Část 5: Vnitřní charakteristiky – Hodnoty zvukové odrazivosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole;
Vydání: Srpen 2017
Oprava 1; Vydání: Říjen 2018 (Oprava je vydána tiskem)

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN P CEN/TR 12831-4
(06 0206)
kat.č. 505308
Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3; CEN/TR 12831-4:2017;
Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15316-6-1
(06 0401)
kat.č. 505318
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-1: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-1, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4; CEN/TR 15316-6-1:2017;
Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15316-6-2
(06 0401)
kat.č. 505317
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-2, Modul M3-5, M4-5; CEN/TR 15316-6-2:2017;
Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15316-6-3
(06 0401)
kat.č. 505316
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-3: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-3, Modul M3-6, M4-6, M8-6; CEN/TR 15316-6-3:2017;
Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15316-6-4
(06 0401)
kat.č. 505315
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1; CEN/TR 15316-6-4:2017;
Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15316-6-5
(06 0401)
kat.č. 505314
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-5: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-2, Modul M3-8; CEN/TR 15316-6-5:2017;
Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15316-6-6
(06 0401)
kat.č. 505313
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-6: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-3, Modul M3-8-3, M8-8-3; CEN/TR 15316-6-6:2017;
Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15316-6-7
(06 0401)
kat.č. 505312
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-7: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-4, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4; CEN/TR 15316-6-7:2017;
Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15316-6-8
(06 0401)
kat.č. 505311
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-8: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-5, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5; CEN/TR 15316-6-8:2017;
Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15316-6-9
(06 0401)
kat.č. 505310
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 6-9: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-8, Modul M3-8-8; CEN/TR 15316-6-9:2017;
Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15316-6-10
(06 0401)
kat.č. 505309
Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností
soustav – Část 6-10: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7; CEN/TR 15316-6-10:2017;
Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15378-2
(06 0402)
kat.č. 505306
Energetická náročnost budov – Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-1, Modul M3-11 a M8-11; CEN/TR 15378-2:2017; 

Platí od 2018-11-01

ČSN P CEN/TR 15459-2
(06 0405)
kat.č. 505305
Energetická náročnost budov – Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách – Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15459-1, Modul M1-14; CEN/TR 15459-2:2017;
Platí od 2018-11-01

Zdroj: http://www.unmz.cz/urad/vestnik-unmz