Stropní konstrukce – plnoprůtočná, s nefunkční hydroizolací, promrzající

/autor: /
Rád bych vám ukázal na tomto příkladu, jak to dopadne, když dlouhodobě do střechy zatéká a ještě se k tomu přidá mráz.

Na následujících fotografiích je stav střešního pláště, který plnoplošně a dlouhodobě protékal. Důsledkem tohoto stavu jsou nejen výluhy z betonu, ale i destrukce krycí vrstvy betonu, včetně koroze výztuže.

Při takovémto stavu je jen kupodivu, že to nespadlo někomu na hlavu. Jinými slovy, když se zanedbá oprava hydroizolačního systému, může dojít až k totální destrukci nosné konstrukce. 

obr.1.jpg

obr. č.  1 – pohled na výluhy ze stropu betonové konstrukce


obr.2.jpg

obr. č.  2 – odhalená výztuž (v některých místech i přerezavělá)


obr.3.jpg

obr. č.  3 – všechny stavy destrukce železobetonové konstrukce v důsledku dlouhodobého zatékání


obr.4.jpg

obr. č.  4 – zkorodovaná výztuž, dokonce již s prasklým třmínkem


obr.5.jpg

obr. č.  5 – destrukce nosné konstrukce nebyla v tomto případě jen u vodorovných nosných prvků, ale i u svislých 

Sanace takovéto konstrukce je prakticky nemožná a jediným technickým řešením je zbourat a postavit znovu. Samozřejmě hloubka tohoto degradačního procesu není otázka jednoho roku, ale je to otázka řady let. Nicméně i u menších poškození, která se nebudou řešit, může dojít k fatální ztrátě funkčnosti i v relativně krátké době.  

fotografie: autor