Problematika pojížděných izolací

/autor: /,

Přímo pojížděné hydroizolace jsou velmi náročné, a to jak z hlediska materiálů, tak z hlediska provádění. 

Pro úspěšnou realizaci je nutné splnit řadu podmínek, které se plní občas jen velmi těžko.
Z těchto podmínek vybírám ty nejpodstatnější:
Pohyb podkladu:
Hydroizolace musí být provedena na podklad, který se „ani nehne“. Odolnost při přemostění trhlin je zde velmi omezená. Druhým významně limitujícím faktorem funkčnosti stěrkové pojížděné izolace je vlhkost podkladu, resp. teplota a vlhkost při provádění. 

V tomto případě je nutné pečlivě dodržovat předpisy výrobce, protože jakákoliv odchylka může být fatální. 
Na následujících fotografiích je patrné, co provede s izolací neřešená dilatační spára, kdy tato není osazena prvky, ke kterým by se hydroizolace pevně ukončila. Tento pohyb není schopná jakákoliv stěrková/stříkaná izolace přemostit a proto to vypadá, tak jak to vypadá. 
Tedy do dilatačních spár je potřeba zabudovávat odpovídající dilatační uzávěry, které vymezí pohyb do spáry a vlastní hydroizolaci ukotví k tomuto profilu.


obr.-1.jpg

obr. č.  1 – celkový pohled na pěší lávku


obr.-2.jpg

obr. č.  2 – Celkový pohled na dilataci, která není osazena dilatačním závěrem a proto nefunguje.


obr.-3.jpg

obr. č.  3


obr.-4.jpg

obr. č.  4 – detail dilatační spáry

V případě, že se stěrkované/stříkané izolace provádí mimo teplotní a vlhkostní limity uváděné výrobcem, dojde k delaminaci takovéhoto izolačního systému od podkladu. Takovýto povlak nemá schopnost odolávat provoznímu namáhání a popraská, resp. poruší se jeho celistvost tak, jak je ukázáno na následujících obrázcích.

obr.-5.jpg

obr. č.  5 – delaminace a destrukce izolačního povlaku pochozí lávky


obr.-6.jpg

obr. č.  6 – delaminace a destrukce izolačního povlaku pochozí lávky

Přímo pojížděné izolace jsou jak materiálově, tak i z hlediska provádění, velmi náročné. Je nutné přísně dbát prováděcích předpisů, protože jinak dojde k poruchám, tedy izolační systém přestane fungovat. V těchto případech se dominantně jedná o porušení technologických předpisů výrobců, kteří jsou si obvykle vědomi limitů svých výrobků.

fotografie: autor