Také balkóny mohou být vegetační

/autor: /

Možná, že trsy zeleně, trčící z balkónů, jsou novým ekologickým trendem?!  Spíš se ale domnívám, že jde o nálety. A to nálety mimořádně nebezpečné. Proč? Vegetace cíleně pěstovaná potřebuje zvláštní zacházení a také stavební konstrukce a materiály, které jejímu namáhání vyhovují. V takovém případě je jedním z kategorických požadavků, aby hydroizolace byla odolná proti prorůstání kořínků.

Obvyklé hydroizolace proti prorůstání kořínků odolné samozřejmě nejsou. To znamená, že na nečekaný nápor zeleně nejsou připraveny. Zejména v detailech pak mohou kořínky nechtěných rostlin prorůstat až do stavební konstrukce. Speciálně to platí pro dřeviny. Ty mají, na rozdíl od travin, velmi rozsáhlé kořeny, schopné narušit prakticky vše. Když se k tomu připočte namáhání kolísáním teplot, pak zejména záporné teploty korozivní účinek kořenů ještě zesilují. Z toho následně vznikají výrazné stavební poruchy.

Proto je nutné střechy a balkóny, které k tomu nejsou určeny, udržovat bez náletové zeleně.

Není nutné zdůrazňovat, že poruchy vznikající tímto způsobem mají progresivní charakter. Do určité míry lze náletovou zeleň odstranit beze škod, ale v případě, že se zakoření do stavebních konstrukcí, je nutné poškozené stavební konstrukce ihned opravit. Jinak se situace bude opakovat.

Obr. 1Vegetace kolem stojek zábradlí

Na obr. 1 jsou patrné nálety blízko stojky zábradlí. Jde o velmi komplikovaný detail, který mnohdy nebývá izolačně správně vyřešen. Proto zakořenění trav není vůbec problémem. Navíc to svědčí o absenci údržby a signalizuje to, že se majitelé o tuto část nemovitosti zrovna moc nestarali.

Obr. 2Dokumentace destrukční síly vegetace

Na obr. 2 je patrné, jakou sílu vegetace má. Je schopná zdeformovat a zdestruovat jakékoliv vrstvy stavebních konstrukcí. Proto je nutné z balkónů a teras odstraňovat nálety, aby zde nic nemohlo natrvalo zakořenit.

Obr. 3Keř vyrůstající z pochozí úpravy balkónu, tj. dlažby na nízkých podložkách. Pod ní se usadily velmi úrodné nálety. Vypadá to dekorativně, ale chudák stavební konstrukce

Obr. 4Detailní pohled zevnitř na keř z předchozího obrázku

Vše je nutné udržovat, proto varuji před líbivými marketingovými proklamacemi o bezúdržbovosti. Udržovat, čistit a odstraňovat se musí všude nálety/nánosy, které přináší čas na stavební konstrukce. V případě nedodržení tohoto doporučení je reálnou hrozbou vznik stavebních poruch a samozřejmě i zkrácená životnost dotčené konstrukce.