Ukončení asfaltové hydroizolace na svislé konstrukci

/autor: /,

Jedním z nejjednodušších konstrukčních detailů ve střechách je ukončení hydroizolace na svislé konstrukci. Platí zde totiž jen velmi málo zásad, jenže je nutné je dodržet.

Na obr. 1 je příklad z praxe, ve kterém absentuje mechanické kotvení. Respektive nějaký typ lišty, který by hydroizolaci pomohl vzdorovat gravitační síle. Kromě toho není podklad pod hydroizolací není dostatečně stabilní a plnoplošně napenetrovaný, aby výsledkem mohla být hydroizolace spolehlivě propojená s podkladní vrstvou.

Obr. 1Gravitaci podléhá také hydroizolační povlak

V obecné rovině je nutno dodat, že hydroizolace by měla být na svislou konstrukci vytažena co nejvýše – 150 mm je doporučované minimum. Když to bude dvojnásobek (tj. 300 mm), tak to bude jen a jen pozitivní.

Obr. 23D řešení ukončení asfaltové hydroizolace na svislé konstrukci

Na obr. 2 jsou ukázány možnosti ukončení hydroizolace na svislé konstrukci, kde hlavní roli hrají různé druhy mechanického kotvení ke svislé konstrukci. Použít lze kteroukoliv ze tří variant. Jako nejvýhodnější považuji kombinaci přítlačné lišty s krycí lištou, která uložena do tmelené spáry.