Ukončení hydroizolace nad terénem

/autor: /

U hydroizolačních povlaků spodní stavby by měla být hydroizolace funkční nejen proti klasické tlakové vodě a zemní vlhkosti, ale také proti vodě volně stékající, odstřikující atd. Hydroizolace by tedy měla být provedena tak, aby byla:

  • vytažena dostatečně vysoko nad úroveň terénu (min. 150 mm);
  • kompaktně spojena s podkladem (v případě fólií liniově mechanicky přikotvena a kryta podtmelenou lištou);
  • ochráněna před mechanickým poškozením.

Ne vždy se tak děje, což dokládá obr. 1. V tomto případě je hydroizolace:

  • nedostatečně přikotvena, jen bodově a ještě navíc prvky, které korodují;
  • zcela bez podtmelené lišty;
  • nedostatečně vytažena a ještě navíc perforována mechanickým kotvením;
  • nepřitlačená (fólie) k podkladu, takže za ni může zatékat voda;
  • absolutně bez mechanické ochrany hydroizolace.

Vše, co mělo být dodrženo, je v tomto případě porušeno.

Obr. 1Pohled na málo vytažený hydroizolační povlak z fólie PE

Obr. 2Detail hydroizolačního povlaku z fólie PE, včetně mechanického kotvení

Obr. 3Hydroizolační povlak z fólie PE není přitlačen k podkladu

Obr. 4  – Hydroizolační povlak z fólie PE se zkorodovaným mechanickým kotvením

Každý stavební objekt musí mít vyřešen svůj vztah k vodě, a to ve všech jejích formách. Voda je velmi destruktivní a dokáže zničit jakoukoliv stavbu, jen k tomu potřebuje svůj čas. V tomto případě jí to realizační firma značně usnadnila.