Tepelná ochrana budov – Část 3

/autor: /

Základní tepelně technická norma ČSN 730540 se v letošním roce postupně celá obnovuje. Nyní ČSNI vydal třetí část této normy, která stanovuje národní normové, charakteristické a fyzikální veličiny stavebních materiálů a výrobků, výplní otvorů, zdících prvků a zdiva.


Dále se zabývá návrhovými hodnotami veličin vnějšího prostředí, vnitřního prostředí a vzduchu pro navrhování a ověřování stavebních konstrukcí a budov z hlediska šíření vlhkosti a jejich tepelné ochrany podle ČSN 73 0540-4 a norem souvisejících.


ČSN 73 0540-3 rovněž stanovuje pro výpočty tepelných ztrát budov dle ČSN EN ISO 13 790 národní návrhové hodnoty veličin stavebních materiálů a výrobků, výplní otvorů, zdících prvků a zdiva.


Stejně tak jsou výše uvedené parametry stanoveny pro výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů podle ČSN 73 0548 a tepelných izolací chladíren a mrazíren podle ČSN 14 8102.


Tento díl tepelně technické normy se naopak nezaobírá oblastí návrhových hodnot fyzikálních veličin tepelných izolací pro průmyslové užití.


Návrhové hodnoty veličin podle této normy, by podle jejích tvůrců, měli zohledňovat klimatické podmínky České republiky i obvyklou míru ochrany veřejného zájmu.


Vydáním třetí části se kompletně uzavřela současná obnova základního tepelně technického předpisu v ČR. ČSN 73 0540 by nyní měla být kompletním a moderním předpisem, který respektuje všechny potřeby nynějšího stavebnictví a zároveň se legislativně přibližuje k podobným dokumentům zemí Evropské unie.


Datum vydání: listopad 2005
Datum účinnosti: 1.12.2005
Celkem stran: 96
Cena: 718,- Kč


Normu si můžete zakoupit na stránkách Českého normalizačního institutu.