Problematika přesahů nehomogenních hydroizolací

/autor: /

Kvalitní natavení homogenních hydroizolací je mimo jiné spojeno s dlouhodobou spolehlivostí a vodotěsností jejich přesahů. Toto ovšem zdaleka nemusí platit u přesahů nehomogenních hydroizolací.


Natavování přesahů u homogenních a nehomogenních hydroizolací je většinou spojeno s velmi odlišným chováním těchto izolací nejen při pokládce, ale a i v průběhu jejich provozu (po dobu jejich odlišně dlouhé životnosti).


Na následujících obrázcích, je znázorněn přesah u tří různých hydroizolací (A, B a C), natavených na betonovém podkladu. Různé směsi v hydroizolacích jsou pro názornost zobrazeny barvami modrou, černou, červenou, přesto, že ve skutečnosti jsou všechny tři typy bitumenových izolací v celé tloušťce „černé“.A: Natavení přesahu u homogenních hydroizolací
Mohou to být např. elastomerové bitumenové pásy shodně modifikované v celé tloušťce pásu.


B: Natavení přesahu nehomogenních hydroizolací
např. s nosnou vložkou impregnovanou odlišnou směsí než vrchní a spodní krycí vrstva izolace.


C: Natavení přesahu nehomogenních hydroizolací,
které mají nosnou vložku, vrchní i spodní krycí vrstvu izolace z odlišné směsi.


Zatímco kvalitně provedené natavení homogenních hydroizolací (viz obr. A) je dlouhodobě  vodotěsné, tak u přesahu nehomogenní hydroizolace (viz obr. C) je v přesahu prováděn spoj z odlišných směsí.


Vedle výrazně větších nároků v případě natavování nehomogenních pásů, mohou nastat některé vážné problémy u přesahů i po určitém, ne příliš dlouhém, čase (po dvou, třech letech od pokládky) jako např.:  • rozlepování spojů laminace u vložky,
  • rozlepování přesahů hydroizolací ve stykové ploše natavení,
  • problémy s natavením přesahů  nehomogenních hydroizolací  v zimním období.

Výše uvedené problémy se spolehlivostí natavení přesahů hydroizolací se pochopitelně většinou nejdříve projeví v detailech, ale často i v ploše. Problémy s přesahy u nehomogenních hydroizolací  se netýká pouze nehomogenních bitumenových pásů, ale také nehomogenních fólií, viz ukázky ve fotogalerii.  Např. některé fólie, které jsou zhotoveny ze dvou vrstev, kde vrchní vrstva fólie je vyrobena z hmoty určité kvality z nových surovin a spodní vrstva fólie z recyklovaných surovin odlišné (nižší) kvality.


Při kvalitně provedené pokládce bitumenových hydroizolací ovlivňují kvalitu natavení a dlouhodobou vodotěsnost jejich přesahů, vedle kvality směsi hydroizolace, pochopitelně další faktory (parametry nosné vložky, spalné fólie u přesahů, ochranný posyp u vrchních pásů u příčných přesahů, úprava spodního povrchu pásu atd.) 


Na našem trhu jsou k dispozici i kvalitní elastomerové bitumenové pásy, které jsou vyrobeny z homogenní směsi modifikované stabilním typem syntetického kaučuku.


Některé hydroizolace mají navíc prvky, které přispívají ke spolehlivosti natavení hydroizolací jako je systém „PROFIL“ a „Rillen-vario“ u výrobků koncernu Icopal. Rýhovaný povrch na spodní straně pásu se při natavování hydroizolace zřetelně mění, což výrazně přispívá ke spolehlivému natavení hydroizolací a je velkou výhodou především při natavování přesahů pásů.


Při natavování  bitumenové hydroizolace je z plamene hořáku předáváno na pás poměrně velké množství tepla, což např. polyesterové nosné vložky, které se dnes  u modifikovaných bitumenových pásů běžně používají příliš nesnášejí. Úprava spodního povrchu pásu systémem „PROFIL“ a „Rillen-vario,“  minimalizuje možnost poškození nosné vložky hydroizolace a minimalizuje možnost přehřátí bitumenové směsi v pásu při natavování pásů.


Na podélném přesahu elastomerových bitumenových pásů bývá shora na přesahu spalná fólie zeslabená v mnoha linkách, což je další zlepšení při natavování hydroizolačních pásů, neboť se minimalizuje možnost, že nedojde v ploše přesahu pásu ke spálení spalné fólie. Některé hydroizolační pásy mívají spalnou fólii děrovanou i v ploše pásu.


Schéma 1: