Přivětrávání krbu pod úrovní terénu

/autor: /

Odborníci z oblasti hydroizolací se snaží udělat všechno proto, aby do spodní stavby nepronikla voda a konstrukce zůstala trvale suchá. Navržena jsou vodotěsná řešení, prostá sebemenších netěsností a děr. A pak se v praxi setkáte s dírou, nad jejímž vytvořením zůstává rozum stát. Je nádherným příkladem lidské ignorace.

Každý krb potřebuje přivětrávání, to je neoddiskutovatelné. Jenže v tomto případě bylo přivětrávání vyřešeno tak, že ústilo do drenážního zásypu (viz obr., 1 – přivětrávání krbu, 2 – drenážní trubka). Nutno dodat, že drenáž obíhala celý objekt a podloží bylo výrazně jílové, takže jakékoliv vsakování bylo velmi problematické.

Důsledkem tohoto řešení bylo, že při jakémkoliv větším dešti pronikala přivětráváním voda do interiéru rodinného domu, kde dotovala vodou všechny konstrukce nad hydroizolačním povlakem, po kterém se rozlévala.

Funkce jedné stavební konstrukce (krbu), popírala fungování konstrukce jiné, mnohem významnější (hydroizolace objektu).