Nové normy 07/16

/autor: /
Dne 8. července bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (07/16) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. srpna 2016. 


VYDANÉ ČSNČSN 73 0810
 

kat.č. 500067 
Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení
Vydání: Červenec 2016 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení; Vydání: Duben 2009
ČSN EN 1364-3 (73 0853) 
kat.č. 99902
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 3: Závěsové obvodové stěny – Celá sestava (dokončená montáž)
Vydání: Červenec 2016
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1364-3 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 3: Závěsové obvodové stěny – celá sestava (dokončená montáž); Vyhlášena: Květen 2014
ČSN EN 1364-4 (73 0853)
kat.č. 99901
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 4: Závěsové obvodové stěny – Částečná sestava
Vydání: Červenec 2016
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1364-4 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 4: Závěsové obvodové stěny – částečná sestava; Vyhlášena: Květen 2014 
ČSN EN 15269-2 (73 0868)
kat.č. 99899
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav
Vydání: Červenec 2016
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15269-2 (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 2: Požární odolnost ocelových závěsových a otočných dveřních sestav; Vyhlášena: Leden 2013 
ČSN EN 15269-3 (73 0868)
kat.č. 99900
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu
Vydání: Červenec 2016
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15269-3 (73 0868) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu; Vyhlášena: Leden 2013 
Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN
ČSN EN 14304+A1 (72 7226)
kat.č. 500086
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) – Specifikace
Vydání: Červenec 2013
Změna Z1
Vydání: Červenec 2016
ČSN EN 14305+A1 (72 7227)
kat.č. 500087
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace
Vydání: Červenec 2013
Změna Z1
Vydání: Červenec 2016 

ČSN EN 14306+A1 (72 7228)
kat.č. 500088
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) – Specifikace
Vydání: Červenec 2013
Změna Z1
Vydání: Červenec 2016 

ČSN EN 14307+A1 (72 7229)
kat.č. 500089
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace
Vydání: Červenec 2013
Změna Z1
Vydání: Červenec 2016 
ČSN EN 14308+A1 (72 7230)
kat.č. 500090
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny – Specifikace
Vydání: Červenec 2013
Změna Z1
Vydání: Červenec 2016 
ČSN EN 14309+A1 (72 7231)
kat.č. 500091
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
Vydání: Červenec 2013
Změna Z1
Vydání: Červenec 2016 

ČSN EN 14313+A1 (72 7232)
kat.č. 500092
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace
Vydání: Červenec 2013
Změna Z1
Vydání: Červenec 2016 

ČSN EN 14314+A1 (72 7233)
kat.č. 500093
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace
Vydání: Červenec 2013
Změna Z1
Vydání: Červenec 2016 

ČSN EN 15501 (72 7243)
kat.č. 500094
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) – Specifikace
Vydání: Říjen 2013
Změna Z1
Vydání: Červenec 2016