Hydroizolácie spodných stavieb budov

Datum konání
8. 11. 2018, 9:00–16:00
Téma
Poznatky z praxe na novostavbách, obnova podzemních částí budov
Typ události
Mezinárodní konference
Místo
Kongresový sál ZSVTS
Adresa
Koceľova 943/15, Bratislava

Vážená pani, vážený pán,

zveme vás na Medzinárodnú prierezovú odbornú konferenciu HYDROIZOLÁCIA SPODNÝCH STAVIEB BUDOV, ktorá sa bude konať dňa 8.novembra 2018 v kongresovej halu budove ZSVTS , Koceľova 15, v Bratislave

V myšlienkových rozboroch  prednášok budú uvedené úvahy a fakty, súhrn myšlienok vysvetľujúcich teoretickú a analýzu a skúsenosti získané z praxe na novostavbách, alebo na obnovovacích častí budov.

Cieľom konferencie je zamerať pozornosť na predpokladanú životnosť podzemnej časti budov, ktorú je nutné rozdeliť do troch kategórií.

1.na menej, alebo ľahko opraviteľné

2.na ťažko opraviteľné

3. plnú životnosť hydroizolácií spojenú so životnosťou budov.

Veríme, že Vás program zaujme a prinesie Vám mnoho nových informácií a poznatkov, ktoré budú prínosom vo Vašej práci.

V zmysle  podmienok ochrany osobných údajov  Vám zasielame program pripravovanej konferencie  na základe “ oprávneného záujmu“.

SStVTS garantuje spracovanie Vašich osobných údajov podľa zákona o GDPR.

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom

prof.Ing. Jozef Oláh, PhD., prof.Ing. Anton Puškár, PhD. – odborní garanti
Ing. Eugénia Kiselyová, organizačná garantka

Pozvánka, program, přihláška