Akustický štítek

/autor: /,
Ochrana proti hluku jedním ze sedmi zásadních požadavků na stavby a je zakotvená v naší legislativě dlouhá léta. Přesto se jí nevěnuje dostatečná pozornost. Jedním z důvodů této skutečnosti je fakt, že hluk není vidět a zejména bydlení si vybíráme především zrakem.

Posuzování hluku ve stavbách pro bydlení zaznamenalo revoluční změnu. Asociace akustiky českého stavebnictví (AAČR) představila první uživatelsky srozumitelný nástroj, který je použitelný pro celkový popis a porovnání akustického komfortu v rodinných a bytových domech. V loňském roce jsme v rámci podpory kvality bydlení intenzivně připravovali národní metodiku akustického štítkování budov, která vychází z evropského výzkumného projektu COST TU0901 a doplňuje národní požadavky normy ČSN 73 0532.

stitek.png

Metodika nesouvisí s ochranou veřejného zdraví, tedy omezováním hluku v případně zdravotních rizik, zaměřili jsme se na dosud málo řešenou oblast akustického komfortu, tj. popis a omezení obecných obtěžujících a rušivých účinků hluku v bytech, které sice nemají přímý zdravotní dopad, ale vedou k zhoršení kvality života jejich uživatelů. Akustický štítek je obdobou energetického průkazu, shrnuje zvukovou izolaci fasády, vnitřních stěn a kročejový hluk do jedné kategorie. Ocenění ho zejména všichni zájemci o koupi bytu či rodinného domu, kteří žádají důkaz o plnění základního požadavku ochrana proti hluku.
Potřebujete-li zpracovat akustický štítek, je nutno zadat tuto práci akustickému specialistovi s oprávněním k vykonávání této činnosti. Bližší informace o akustickém štítku je možné získat na stránkách AAČR.
Fotografie: zdroj autor, AAČR