ČSN 73 0532 – změna Z1

/autor: /

ČSN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky se po pěti letech doplňuje a mění. V květnu 2005 vyšla ZMĚNA Z1 v níž se mění Tabulka 1 – Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách.


Na první pohled je největší změnou záměna názvu pro požadované konstrukce ze stěny a stropu na směr horizontální a vertikální, ve kterém je požadovaná veličina pro vzduchovou neprůzvučnost uváděna. Zároveň dochází v tabulce ke zpřeházení sloupců u uvedených veličin. Pro ty, kteří jsou zvyklí na původní řazení, bude tato změna vyžadovat zvýšenou dávku pozornosti tak, aby nedošlo k chybnému určení požadavku.


Podstatnější jsou ale některé změny na požadavcích u rodinných domů, v hotelech a zejména u kanceláří. V kancelářích a pracovnách je kromě změny požadavků na zvukovou izolaci také rozšíření kategorií, pro které jsou požadavky definovány. Věnujte proto při návrhu nebo posuzování konstrukcí větší pozornost s ohledem na výše uvedené změny.


Datum vydání změny Z1: květen 2005
Datum účinnosti: 1.6.2005
Počet stran: 4
Cena tiskové verze: 52,- Kč


Normu, resp. uvýděnou změnu si můžete zakoupit na stránkách Českého normalizačního institutu.