Dron – neocenitelný pomocník pro letecké práce

/autor: /
Letecké snímkování je jednou z činností, které se definují jako letecké práce. Tato činnost zažívá díky rozvoji techniky v poslední době nebývalý boom v různých oblastech života, ale využití ve stavebnictví zůstávalo stranou. Protože se stále snažíme využívat nové metody a inovativní přístupy v naší práci, tak jsme se díky drobné souhře náhod a dobrému nápadu zaměřili tímto směrem. Pořídili jsme si krásnou „hračku“ bezpilotní letadlo (dron) přesněji řečeno kvadroptéru.
o1.jpg
Náš neocenitelný pomocník dron OK

Po zdárném překonání nástrah legislativy, nad kterou bdí v této oblasti Úřad civilního letectví (dále jen ÚCL) jsme získali jako jedni z mála oprávněni v České republice provádět letecké práce bezpilotním letadlem. Povolení k leteckým pracím je vlastně jediný možný legální způsob, kdy lze letecké snímkování používat ke komerčním účelům. Netřeba dodávat, že letadlo i pilot jsou registrováni u ÚCL. Proto i naše malá kvadroptéra má přidělenu registrační značku a stejně jako všechna letadla registrovaná v ČR (i ta velká dopravní) začíná znakem OK. Veškeré stanovené postupy pro předletovou a po-letovou kontrolu včetně provádění samotných leteckých prací jsou schváleny ÚCL a jejich dodržování zaručuje minimalizaci rizik s létáním spojené. 

Jako hlavní pracovní náplň leteckých prací máme průzkumy střešních plášťů, ale využíváme tyto práce i pro jiné účely. Bezpilotní letadlo umožňuje získat velmi rychle celkovou představu o celé stavbě a vyfotografovat/natočit špatně dostupná, často problematická místa, která pak lze posuzovat z pohodlí kanceláře či pevné půdy pod nohama a v klidu dělat příslušná rozhodnutí kde je nezbytná potřeba fyzické kontroly problémového místa a kde postačí pouze záběry z kamer pořízených bezpilotním letadlem. Celkově je pak práce rychlejší a tím efektivnější. 

V rámci získání oprávnění k leteckým pracím firma A.W.A.L. s.r.o. přiřadila do svého portfolia tyto činnosti:  

  • letecké práce ve stavebnictví
  • kontrolní, měřící, pozorovací a hlídkové lety
  • provádění leteckého snímkování 
Využití dronů v této oblasti je široké, orientace naší firmy je především na:
  • Snímkování střech a fasád v rámci znaleckých a expertních posudků (kontrolní činnosti při realizacích střech)
  • Snímkování uvnitř objektů (mapování konstrukcí, detailů apod.) 
Ukázky z naší práce 
Standardně nabízíme letecké fotografie bezprostředně nad budovou (terénem) až po fotografie do výšky 100 m. Teoretický dosah je výjimečně pak až do výšky 300 m nad terénem. 

o2.jpg

Ukázka celkového pohledu na soubor rekonstruovaných střech 

Kromě celkových záběrů se lze zaměřit s vysokým rozlišením na detaily střech, fasád apod. Zákazník si může záběr online korigovat na smartphonu, který přenáší obraz z integrovaného záznamového zařízení dronu.
o3.jpg
Kontrola provedení prací těžko dostupného místa.

Kromě fotografií s vysokým rozlišením lze vytvořit i letecké video v HD rozlišení. Výsledné fotografie jsou standardně ve formátu JPG případně i ve formátu RAW. Bezpilotní letoun rychle zpřístupní Vaše objekty ve výškách, či jinak nedostupné části objektů. Výstupem může být opět fotografie nebo video v HD rozlišení.
o4.png
Letecká fotografie Branického mostu (Most inteligence)

o5.png

Letecká fotografie hradu Helfenburg u Bavorova 
Poslední fotografii jsem připojil proto, že s kolegy chystáme řadu článků, které budou moci vzniknout právě díky naší nové technice ve spojení se zálibou v památkách. Rádi Vám tak představíme krásy střech na mnoha historických budovách z droní (ptačí) perspektivy a to nejenom z Čech.