Historie je důležitá – akrylátové izolace

/autor: /

Anotace:

Historie nám přinášela různé nestandardní hydroizolace, které se ukázaly býti jako nefunkční. Jedním z příkladů jsou akrylátové stěrkové izolace, které jsou uvedeny v následujícím článku.

History has brought us various non-standard waterproofing, which turned out to be non-functional. One example is acrylic coating, which are listed in the following article.

Die Geschichte hat uns verschiedene nicht standardmäßige Abdichtungen gebracht, die sich als nicht funktionsfähig erwiesen haben. Ein Beispiel sind Acryl-Estrichdämmungen, die im folgenden Artikel aufgeführt sind.

Historie je důležitá a to i při znalostech minulých slepých uliček při hledání kvalitních a funkčních hydroizolačních povlaků.

I když se to nezdá jako pravděpodobné ještě zde existuje spousta střech, které jsou ve stavu, tak jak nám je zanechala minulost. Tedy velmi divoká izolační minulost. Naštěstí, podobné excesy se již moc nevyskytují. Tato hydroizolace však pamatuje dobu, kdy velmi vládli stěrky na normální izolace se hledělo trochu s despektem. Naštěstí, ne nadlouho. Dokonce myslím, že podobný typ izolací se již ani objevovat nebudou. Nicméně v minulosti se požívaly akrylátové stěrky, které po pár letech vypadaly takto. Že by byly moc funkční o tom lze s úspěchem pochybovat.

Tady je nutné jmenovat období, tyto stěrky se začaly objevovat se začátkem devadesátých leta a jejich používání končilo na začátku dvacátého prvního století. Tedy zhruba cca 10 let se tyto stěrky objevovaly na našem trhu.

Obr. č.  1 – Celkový pohled na nefunkční stěrkovou hydroizolaci

Obr. č.  2 – Nefunkční stěrková izolace s potrhanou výztužnou vložkou a zmizelou vrchní vrstvou izolační hmoty

Obr. č.  3 – Nefunkční stěrková izolace s potrhanou výztužnou vložkou a zmizelou vrchní vrstvou izolační hmoty

Obr. č.  4 – Nefunkční stěrková izolace s potrhanou výztužnou vložkou a zmizelou vrchní vrstvou izolační hmoty

Obr. č.  5 – Nefunkční stěrková izolace, jde je vložka sjetá z konstrukčního detailu

Obr. č.  6 – Obnažená výztužná vložka neřešící konstrukční detaily

Obr. č.  7 – Nefunkční stěrková izolace s potrhanou výztužnou vložkou a zmizelou vrchní vrstvou izolační hmoty a prokreslenou trhlinou v podkladní vrstvě této izolace

Obr. č.  8 – Stěrková izolace zbytkově napojena na okapnici

Obr. č.  9 – Stěrková izolace zbytkově napojena na okapnici

 

Tyto akrylátové izolace měly různé barevnosti od bílých, přes červené až po tmavé, téměř podobné asfaltům.

Ve většině případů se nanášely na původní hydroizolační povlak, což obvykle bývaly oxidované asfaltové natavitelné pasy v různém stádiu degradace. Protože tyto stěrky vykazují minimální roztažnosti, tak se do nich prokreslovaly jakékoliv trhliny, v nichž praskala výztužná vložka – viz Obr. č. 7.

Viz také Stěrkové izolace a jejich technické vlastnosti – IZOLACE.cz

 

Klíčová slova:

Plochá střecha, ploché střechy, izolace, hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, akrylátové, zatékání, vady a poruchy, konstrukční detail, detaily, výztužná vložka