Historie izolací v Čechách a na Slovensku – asfaltové nátěry

/autor: /,

 

Anotace:

Historie nám přinášela různé typy hydroizolací, které však byly dlouhodobě nefunkční, resp. měly problematickou životnost. Vzhledem k tehdejším materiálovým možnostem a technický znalostem nám jiná cesta nebyla umožněna. Jedním z těchto typů jsou asfaltové nátěry a výztužné vložky.

History has brought us various types of waterproofing, which, however, have been dysfunctional for a long time, resp. had a problematic lifespan. Due to the material possibilities and technical knowledge of the that time, we have´t another way. One of these types is asphalt coatings and reinforcement.

Die Geschichte hat uns verschiedene Arten von Abdichtungen gebracht, die jedoch seit langem funktionsuntüchtig bzw. hatte eine problematische Lebensdauer. Aufgrund der materiellen Möglichkeiten und technischen Kenntnisse der damaligen Zeit war uns kein anderer Weg erlaubt. Einer dieser Typen sind Asphaltbeschichtungen und Verstärkungseinlagen.

V jednom z historických období se používaly asfalty v různých formách jako izolace plochých střech. Ve většině případů se jednalo o kombinaci asfaltů a výztužných vložek, které byl mezi jednotlivé vrstvy pokládány.

Obr. č.  1 – Celkový pohled na takovouto střechu, občas přes nějaké trhliny byla provedena oprava natavitelným asfaltovým pasem

Obr. č.  2 – Pohled, detail na izolaci, která má jasnou strukturu asfaltového nátěru

Obr. č.  3 – Plocha hydroizolace je bez jakýchkoliv jasných svarů, které by ukazovaly na natavovací asfaltové pasy

Obr. č.  4 – Pohled na nízkou atiku, která je u hřeben nulová

Obr. č.  5 – Detailní pohled na ukončení střešního pláště, kde jsou jasně patrné asfaltové nátěry

Obr. č.  6 – Tento typ hydroizolačních materiál není v žádném případě odolný proti prorůstání kořínků. Když tam něco zakořenilo, tak došlo k totální destrukci této hydroizolace

Obr. č.  7 – Totální destrukce asfaltového nátěrového systému

Obr. č.  8 – Detaily byly docela brutální a totálně se odlišovaly od současných zvyklostí

Obr. č.  9 – Pohled na historickou litinovou vpust

Obr. č.  10 – Pohled na kruhový prostup, kde samozřejmě chybí vytažení na svislé konstrukce

 

Je jasné, že tento typ hydroizolací moc nefungoval a jeho životnost také nebyla valná.

Nátěrové systémy se používal v rámci šedesátých a sedmdesátých let. Později byly vytlačeny asfaltovými natavitelnými materiály, nejprve typu IPA (izolační pás asfaltový), posléze pak materiály, které se vyskytují dodnes což je zejména Bitagit s netkanou textilií na bázi skla, resp. Sklobit s tkanou textilií na bázi skla. Samozřejmě variant výztužných vložek bylo vícero, ale tato dva materiály přežily a v pomocné funkci se používají dodnes.

To co je na obrázcích představeno je další část historie izolací v Čechách a na Slovensku, ale i ostatní státy nebyly výjimkou a tyto systémy se tam také používaly. Otázkou je čas. Proto první materiály, které byly modifikovány SBS nebo APP vznikaly v šedesátých letech, kdy u nás byla ještě v plném proudu éra oxidovaných asfaltových pasů.

Největším paradoxem je, že na začátku 90. let zažily asfaltové nátěrové systémy svojí renesanci, ale ta netrvala moc dlouho, naštěstí.

Další historické systémy viz také Historie je důležitá – akrylátové izolace – IZOLACE.cz

 

Klíčová slova:

Plochá střecha, ploché střechy, izolace, hydroizolace, vodotěsné izolace, povlakové izolace, asfaltové nátěry , zatékání, vady a poruchy, konstrukční detail, detaily, výztužná vložka, životnost.