Opracování konstruknčího detailu – žebříku

/autor: /

Anotace:

Některé konstrukční detaily jsou zbytečné a je lépe je vynechat. Stejně tak je vhodné se vyhnout prostupům, jejichž tvar je problematicky opracovatelný.

 

Další významný detail střeních plášťů je „žebřík“. Prakticky na každé střeše se tento detail vyskytuje a občas má řešení, které je zajímavé, ale mnohdy docela problematické.

Nejjednodušší technické řešení u žebříků je takové, že jsou samostatně a hydroizolace vůbec nepenetrují. Jsou zavěšené na svislé konstrukci. Platí zde stejná zásada jako u všeho ostatního čím méně detailů tím lépe. Ještě navíc žebříky mají nestandardní konstrukce, které opracovat je problematické, ale zejména zbytečné.

Na následujících obrázcích je dokumentace takovéhoto řešení, kdy prostupuje asfaltovou hydroizolací úhelník, který je opracován pouze tmelem. Ten tmel je již popraskaný, takže vodotěsnost v místě takovéhoto detailu je opravu iluzorní.

Obr. č.  1 – Celkový pohled na opracované stojky žebříku

Obr. č.  2 – Detail opracování stojky žebříku tmelem, který je popraskaný

Obr. č.  3 – Detail opracování stojky žebříku tmelem, který je popraskaný

Z těchto obrázků je patrné, že je jednak velmi komplikované řádně takovéto tvary opracovat, ale současně je vidět riziko tmelení, které nikdy není trvalé. Vždy po velmi krátké době vystárne, tedy popraská a ztratí svoji vodotěsnost.

Žebříky jsou jedním z oblíbených problémů střech, viz také Žebřík a izolace – IZOLACE.cz

 

Klíčová slova:

Střecha, střechy, izolace, hydroizolace, vodotěsné izolace, prostup, opracování, zatékání, vady a poruchy, konstruknčí detail, detaily