Inovace v měřicí technice

/autor: /

Se stále vzrůstajícími nároky na kvalitu a přesnost stavebních prací, roste na trhu poptávka po spolehlivých měřicích přístrojích. S pomocí moderních digitálních nebo laserových měřicích přístrojů lze dosáhnout jak požadované výsledné kvality a přesnosti stavebních prací, tak značného zefektivnění a zrychlení dílčích fází projektů.


Trh s měřicí technologií zaznamenává v posledních letech výrazný růst. Jedním z důvodů vzrůstajícího zájmu o měřicí přístroje ve stavebnictví je jejich lepší dostupnost. Díky novým technologickým postupům a jejich využití při výrobě laserových a digitálních měřicích přístrojů se cena těchto přístrojů během posledních let výrazně snížila. Zároveň se značně rozšířila i jejich nabídka. Využití najdou takřka ve všech stavebních odvětvích a nejen tam. Od projektantů a architektů, přes drobné řemeslníky a živnostníky až po vedoucí velkých stavebních projektů či třeba odhadce nemovitostí, nebo policisty. Všude tam se dnes můžete setkat s digitální a laserovou měřicí technikou.
Laserové dálkoměry, křížové lasery, nebo digitální detektory nacházejí bohaté uplatnění i v domácnostech, a to při malování, drobných rekonstrukcích nebo při pouhé instalaci nové police.
Jedním z nejvýznamnějších světových výrobců laserové a digitální měřicí techniky je firma Bosch. Profesionální měřicí technika i přístroje určené pro domácí kutily tvoří významnou část výrobního portfolia této značky.
Stavební měřicí přístroje lze dělit podle druhu jejich využití do několika kategorií. Přístroje k měření vzdáleností, nivelační přístroje a detektory patří mezi ty s největším podílem na trhu v oblasti stavební měřicí techniky.
Nejčastěji používané dálkoměry (do této kategorie nezařazuji skládací metry ani pásma) dnes pro výpočet vzdáleností využívají odrazu laserového paprsku. Oproti dříve využívané technologii měření pomocí ultrazvuku, má laserová technologie rychlejší odezvu při získávání naměřených hodnot, je přesnější a umožňuje měření na delší vzdálenosti. Špičkové přístroje dokáží měřit na vzdálenost 200 m a více. S laserovým dálkoměrem GLM 250VF lze měřit až na vzdálenost 250 m. Kvůli své schopnosti měřit na tak velké vzdálenosti je tento dálkoměr určen hlavně pro práci ve venkovním prostředí, při stavbě budov, mostů, nebo silnic. Tento přístroj je navržen tak, aby vyhověl požadavkům, které jsou na něj při realizaci zmíněných projektů kladeny. V první řadě je to integrovaná optika, která bez ohledu na světelné podmínky prostředí umožňuje snadno a přesně zaměřit vzdálenost k požadovanému bodu. Celý přístroj má robustní tělo, aby odolal pádu a nárazům, a je chráněn proti prachu a stříkající vodě stupněm krytí IP 54. Materiály použité pro vnitřní konstrukci přístroje, byly voleny tak, aby co nejlépe odolávaly teplotním, vlhkostním nebo mechanickým vlivům, které by mohly ovlivňovat jak přesnost přístroje, tak jeho životnost. Optický člen uvnitř přístroje, včetně velké skleněné čočky pro příjem odraženého laserového paprsku, je zasazen do lože vyrobeného ze slinuté keramiky. Takovéto řešení, vedle dalších konstrukčních inovací, bylo u laserového dálkoměru použito vůbec poprvé. Laserový dálkoměr vedle běžného měření vzdáleností, ploch a objemů, umožňuje provádět také nepřímá měření ve čtyřech různých režimech. S funkcí Minimum/Maximum lze automaticky zaznamenat krajní naměřené hodnoty, s funkcí časovače lze zase provádět přesná měření s časovou prodlevou 1 – 60 sekund.
Z kategorie přístrojů určených pro nivelaci stojí za pozornost samonivelační křížové lasery s označením GLL 2-80P a GLL 3-80P. Oba tyto přístroje, na rozdíl od běžných křížový laserů, promítají paprsek v úhlu 360 . Dají se tedy do jisté míry považovat za plnohodnotnou alternativu k rotačním laserům. V případě GLL 2-80P je jeden paprsek promítán v horizontální a jeden ve vertikální rovině. GLL 3-80P, který bude na český trh uveden v září tohoto roku, má možnost promítat laserový paprsek ve třech rovinách. Jeden v horizontální a dva ve vertikální rovině. Tlačítkem lze volit mezi promítáním všech paprsků současně nebo přepínat mezi jednotlivými rovinami. Oba přístroje jsou určené hlavně pro interiérové aplikace. Lze k nim však připojit přijímač, který je schopen zachytit promítaný laserový paprsek až na vzdálenost 40 m od přístroje. Tak je možné oba křížové lasery používat i k venkovním pracím. Využití takovéhoto zařízení je opravdu široké. Běžně se tyto přístroje používají při instalaci podhledů, sádrokartonových příček, montáži kuchyní nebo lepení obkladů. S přístrojem promítajícím paprsek v úhlu 360  lze po celém obvodu místnosti provádět více prací současně a tím práci v interiéru značně zefektivnit.


Zdroj: Střechy, fasády, izolace 7-8/2010