Izolace proti radonu – díl 2.

/autor: /

Příručka, kterou si můžete stáhnout po kliknutí na odkaz na konci stránky, je určena pro vlastníky a uživatele domů, v nichž byla zjištěna mírně zvýšená koncentrace radonu a jeho produktů přeměny (tzv. ekvivalentní objemová aktivita v rozmezí do 300 Bq/m3). Uvádí základní informace o radonu a o opatřeních vedoucích ke snížení koncentrace pod směrné hodnoty. Publikace je psána tak, aby si vlastníci mohli většinu opatření zrealizovat svépomocí.

V příručce se dozvíte, jak radon vzniká, jak se do objektu dostává, jak se dá změřit jeho koncentrace. Dále si můžete přečíst o principech ochrany proti radonovému nebezpečí, o způsobech těsnění konstrukcí v kontaktu s podložím, ale i o omezení transportu radonu ze sklepních podlaží do vyšších pater. Na závěr vám příručka poskytne představu o způsobu větrání jak vnitřního vzduchu, tak podloží a také se dozvíte o možnosti státní dotace na realizaci protiradonových opatření.

Příručku si můžete stáhnout pokud na následující odkaz kliknete pravým tlažítkem myši a zvolíte „uložit cíl jako…“ nebo „save target as…“ Při kliknutí na odkaz levým tlačítkem myši se vám soubor rovnou otevře v okně vašeho prohlížeče.

IZOLACE PROTI RADONU – návrh a pokládka u novostaveb
(formát PDF, 1,40 MB)