Konference Izolace 2019 – pozvánka

/autor: /

V plném proudu jsou již přípravy 20. ročníku konference Izolace s názvem Izolace v minulosti, v současnosti a zejména v budoucnosti, kterou každoročně pořádá společnost A.W.A.L. s.r.o. v rámci prvního dne veletrhu Střechy Praha. Odborným garantem konference je Ing. Marek Novotný, Ph.D. Konference zahrne opět množství aktuálních témat z oboru. Předchozí ročník se věnoval provozním střechám a další problematice plochých střech a zúčastnilo se ho přes 170 posluchačů. V průběhu konference byly vyhlášeny výsledky 7. ročníku soutěže Memoriálu Antonína Fajkoše o nejlepší studentskou práci na téma střechy. Speciální ocenění Řád zlatého hořáku obdrželi pan Herbert Absolon a Ing. Juraj Krätsmar-Šmogrovič. Tyto soutěže budou pokračovat také na 20. ročníku konference Izolace 2019.

Těšíme se na další účastníky i oceněné studenty a odborníky ve čtvrtek 7. 2. 2019.

Vložné do 31. 12. 2018 bude 1500 Kč, po 1. 1. 2019 bude 1700 Kč.

Izolace 2019 banner