Konference REGENERACE BYTOVÉHO FONDU začíná již 8. listopadu

/autor: /

Již 8. listopadu začíná v Hradci Králové největší česká odborná konference zaměřená na problematiku regenerace bytových domů a budov občanské vybavenosti.


Letošní 7. ročník konference Regenerace bytového fondu reagovat na aktuální situaci dotačních titulů Zelená úsporám a Nový panel. Zástupci SFŽP  a SFRB seznámí odbornou veřejnost s výsledky kontrol projektů čerpajících dotace a s opatřeními, která jsou přijata při zjištění některých nedostatků. Zároveň budou informovat o prognóze budoucího vývoje státní podpory regenerace bytových domů či staveb občanské vybavenosti a to včetně nástrojů, které bude stát pro tento účel využívat.
 Odborný program letošního ročníku konference je rozšířen i na problematiku regenerace budov občanské vybavenosti (škol, školek, nemocnic, atd.). Zástupci Státního fondu životního prostředí a Centra pro regionální rozvoj ČR podají informaci o možnostech využití dotací z fondů OPŽP nebo IPRM.


Dalšími zařazenými tématy mimo jiné jsou:
Dopady ustanovení směrnice Evropského parlamentu a RADY 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD) na navrhování budov v ČR
Zateplování historických budov a využití vnitřních kapilárních zateplovacích systémů
Sanace již provedených zateplovacích systémů včetně řešení aplikace dalších vrstev izolace na stávající zateplovací systém.
a další.


Celostátní odbornou konferenci REGENERACE BYTOVÉHO FONDU pořádá již tradičně soudně znalecký ústav Centrum stavebního inženýrství a. s. Konference se za dobu své existence stala největším setkáním veřejnosti zabývající se touto problematikou v České republice. Loňského ročníku této konference se zúčastnilo 512 osob.


Výstupy a poznatky získané v průběhu jednotlivých ročníků konferencí jsou využívány nejen odbornou veřejností v praxi, ale i orgány státní správy při formulování příslušné legislativy.


Více informací včetně důležitých termínů a možnosti prezentace získáte na internetových stránkách www.regeneracebytovehofondu.cz nebo mobilním čísle organizačního garanta p. Bezoušky +420 724 915 231.


Uzávěrka přihlášek k účasti je již 2. listopadu


Ing. Petr Kučera, CSc.
odborný garant konference