Konference Technika osvětlování XXVI – dny Josefa Lindy

/autor: /,
a.jpg
Ve dnech 27. a  28.5. 2014 se v Kongresovém centru Parkhotelu Plzeň uskutečnila 26tá konference Technika osvětlování. Letošní ročník byl věnován Josefu Lindovi, významnému světelnému technikovi.

Organizace konference se zhostila Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Plzeň a Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem ve spolupráci s firmami Osmont, ELKOVO Čepelík, Astra SW a dalšími.

Letošní ročník byl zaměřen na aktuální problémy denního a umělého osvětlení. Posluchači byli seznámeni s připravovanými či nově upravenými legislativními předpisy, diskutovalo se o vztahu českých a evropských předpisů a o rozporuplném vývoji požadavků v některých oblastech.

Věříme, že se nám podaří některé zajímavé příspěvky zpřístupnit.