Legislativa v oblasti tepelné ochrany budov

/autor: /

Přinášíme vám příspěvek Ing. Jiřího Šály, CSc., který zazněl na konferenci Izolace 2010, tentokráte věnovaný legislativě v oblasti tepelné ochrany budov. Příspěvek pojednává o aktuálním stavu norem v oblasti tepelné ochrany budov – stavební tepelné techniky a předpisů na ně navazujících. Informuje o připravované revizi ČSN 73 0540-2 plánované na rok 2010. V příloze je uveden rozbor k oprávněnosti požadavku na nejnižší povrchovou teplotu výplní otvorů.


Příspěvek si můžete přečíst zde.


Zdroj: sborník konference Izolace 2010