Materiál pro provizorní zakrytí střech ze živičných šindelů

/autor: /

V minulých článcích o poruchách střešních plášťů s krytinou ze živičných šindelů jste si mohli přečíst zajímavé informace o podkladu pro krytinu. Nyní si ukážeme, čím je vhodné v případě potřeby připravený podklad zakrýt, aby nedošlo k znehodnocení celé střešní skladby.


Připravené střešní roviny je nutné zakrýt vždy takovým způsobem, aby byly v celé ploše chráněny před poškozením povětrnostními vlivy. Zároveň musí být zajištěn i odtok vody ze střechy.


Pro provizorní zakrývání bednění je nutno používat materiály (asfaltové pásy) s nehnijící, nenasákavou a tvarově stabilní nosnou vložkou.


V případě použití materiálu, který nesplňuje výše popsané podmínky, je nutné tento bezprostředně před pokládkou krytiny ze skladby odstranit. V opačném případě jsou všechny nerovnosti způsobené tímto materiálem na povrchu střechy přiznány.
Text a foto: Ing. Ivo Ušák, Tegola Bohemia s.r.o.