Mechanické poškozování pojížděných hydroizolací

/autor: /,

Mechanické poškozování je velmi častým důvodem nefunkčnosti hydroizolačního systému, a to jakéhokoliv. Pojížděné, nebo izolace, které nejsou řádně ochráněny, jsou na tuto situaci velmi citlivé.

Základním principem vodotěsných izolace je chránit objekty a konstrukce před vodou a vlhkostí. Tj. jejich základní funkcí je kompaktnost (těsnost) kombinovaná s dalšími vlastnostmi (ohebnost, elasticita atd.). Jsou to protikladné vlastnosti, které jsou naprosto neslučitelné. Z toho vyplývá, že hydroizolace obecně jsou velmi citlivé na zacházení a nevydrží žádné brutální zacházení. Proto u obvyklých izolačních systémů je dán výrazný akcent na mechanickou ochranu. Tj. jako ochrana izolačních systémů jsou používány plošné materiály (např. textilie), které absorbují mechanické namáhání a mnohdy i brutalitu zacházení s tímto stavebním materiálem.

K tomuto poškození dojde při bezohledné manipulaci s těžkými předměty, které mohou toto poškození způsobit.  V podstatě jsou tyto hydroizolace velmi citlivé na mechanické namáhání.

Obr. č.  1 – mechanické poškození pojížděné hydroizolace od vláčení těžkého a ostrého předmětu

 

Obr. č.  2 – mechanické poškození pojížděné hydroizolace od vláčení těžkého a ostrého předmětu

 

Obr. č.  3 – mechanické poškození pojížděné hydroizolace od vláčení těžkého a ostrého předmětu

 

Obr. č.  4 – mechanické poškození pojížděné hydroizolace od vláčení těžkého a ostrého předmětu

 

Obr. č.  5 – mechanické poškození pojížděné hydroizolace od vláčení těžkého a ostrého předmětu

 

Obr. č.  6 – mechanické poškození pojížděné hydroizolace od vláčení těžkého a ostrého předmětu

 

Mechanická ochrana hydroizolačních materiálů je mimořádně důležitá. Proto u všech izolačních systémů je nutné dbát na maximální ochranu proti mechanickému namáhání a samozřejmě proti mechanickému poškozování.