Montáž živičných šindelů na strmých plochách

/autor: /

Z hlediska správného návrhu a především pokládky živičných šindelů jsou nejproblematičtější střešní roviny se sklonem převyšujícím 60°. V tomto dílu našeho elektronického poruchária živičných šindelů si ukážeme, co se může se šindelem stát na strmých plochách.


Při strmém sklonu střešní roviny je nezbytně nutné zvýšit četnost mechanickho kontvení jednotlivých šablon střešní krytiny. Zároveň se musí jednotliv šablony mezi sebou slepit vhodnými prostředky v oblasti tzv. termobodů.


Hustotu a rozložení kotvení musí stanovit v závislosti na sklonu technologický postup pokládky materiálu daného výrobce anebo musí být stanoven v projektové dokumentaci. Stejně tak musí příslušné dokumenty řešit systém lepení šindelů mezi sebou.


Na obrázcích v naší fotogalerii vidíte poměrně častý případ nesprávné pokládky krytiny z živičných šindelů na strmé střeše. V tomto konkrtním případě se zhotovitel nezabýval nutností slepovat šindele mezi sebou a dokonce v některých případech docházelo i k odpadávání částí šablon díky nedostatečnému mechnickému kotvení k podkladu.

Toto a text: Ing. Ivo Ušák, Tegola Bohemia, s.r.o.