Možnosti IR spektrometrie při analýze hydroizolačních fólií

/autor: /

Infračervená spektrometrie je optická metoda vhodná především pro kvalitativní analýzu organických a v omezené míře i některých anorganických látek. Výhodně ji tedy můžeme použít nejen pro identifikaci nebo určení složení výrobků z organických látek, ale také pro zachycení změn, které nastávají při přirozené degradaci nebo působení významného činitele (např. teplota, záření) na výrobek. Proto byla optická metoda pokusně využita k identifikaci hydroizolačních folií z hlediska složení a výrobce. Na neexponovaných foliích byly provedeny modelové pokusy s působením tepla v souvislosti se změnou složení. Dále byly v reálných vzorcích folií zachyceny změny složení v exponované a neexponované části folie.


 


Použití IR spektrometrie může v budoucnu napomoci k odhalení případných příčin poruch a vad hydroizolačních folií.


 


Celý článek Ing. Martina Stuchlíka a Ing. Jany Müllerové, Ph.D. si můžete přečíst zde.


 


Zdroj: Sborník konference Izolace 2011