Naskenujte si vlhkost na střeše

/autor: /

Takto byl v lednu uveden článek, ve kterém jsme vás poprvé informovali o přístroji na nedestruktivní zjišťování vlhkosti pod povlakovými izolacemi, jímž disponuje expertní a projektová kancelář A.W.A.L., s. r. o. Následně jsme měli možnost prostřednictvím této kanceláře hovořit přímo se zástupci irské společnosti Tramex LTD., která je výrobcem uvedeného zařízení.
Technického ředitele společnosti Tramex, pana Andrewa Rynharta (na třetím obr., vpravo), jsme se nejprve zeptali na historii společnosti…
„Více než 30 let vyvíjíme a vyrábíme přístroje, které zjišťují vlhkost pod hydroizolací tak, aby bylo možno nedestruktivními metodami stanovit zdroje vlhkosti. Zpočátku jsme se zaměřili na detektory pro střešní konstrukce a posléze pokračovali přístroji pro měření vlhkosti v celém plášti budovy.“
– Na jakém principu přístroje Tramex pracují?
„Základem je vysílání signálu do izolačního systému a zpětné přijímání jeho deformace. Voda totiž ovlivňuje impedanci materiálu. K tomuto účelu jsou přístroje Tramex vybaveny dvěmi elektrodami, které vysílají, respektive přijímají signál. To je něco úplně jiného než bodové měření vlhkosti. Stabilní distance elektrod umožňuje precizněji měřit vlhkostní parametry materiálu.“
– Jaké jsou parametry měření?
„Hloubka měření je od 40 do 100 mm podle druhu materiálu, který je testován, a samozřejmě také podle přístroje, který je k měření použit. V nabídce Tramexu je celá škála přístrojů pro různé hloubky měření. Podle svého určení se liší také vzdáleností elektrod, a to od bodového měření až po rozteč
75 cm. Testovací přístroj, který vlastní Awal, má záběr 50 cm.“
– Jaké jsou podmínky pro měření?
„Ideální pro měření je suchý povrch hydroizolace. Čím sušší, tím lépe. To samozřejmě ale nelze v praxi vždy zajistit. Proto se malé louže či jiné překážky eliminují regulací.“
– Zmínil jste jiné překážky, co dále je třeba při měření zohlednit?
„Přístroje samozřejmě mají své limity, kterými jsou všechny vodivé materiály. Je proto nutné evidovat mechanické kotvení, kovové klempířské prvky a také některé druhy hydroizolačních materiálů, např. EPDM, které je relativně vodivé. K měření je třeba přistupovat s informacemi o uvedených vodivých prvcích a ve výsledku je zohlednit.“
– Výstupy z přístrojů Tramex jsou obecné nebo jsou srozumitelné pouze odborníkům?
„Přístroje jsou na ovládání velmi jednoduché, ale je nutné jim rozumět a počítat se všemi výše zmíněnými vodivými materiály. Jsou to specializované přístroje, připravené pro profesionální užívání. To znamená, že patří do rukou těm, kteří vědí, co chtějí, a také mají odpovídající vzdělání, aby uměli interpretovat výsledky.“
– Jaký je výstup z měření?
„V současné době je výsledkem měření podklad pro zpracování vlhkostní mapy střešního pláště. Tu ale musí sestavit na základě měření uživatel přístroje. Výsledek tedy do značné míry závisí na geo-
detických metodách těch, kdož měření provádějí. Ti vytvářejí na střeše síť, v jejíž uzlových bodech se vlhkost měří a následně se spočítá vlhkostní mapa. Zatím není výstupem grafický záznam, protože ten vyžaduje navíc podporu navigačního systému. Tato spolupráce je ve stádiu vývoje, ale zatím se u prodávaných přístrojů Tramex nepoužívá, protože není dostatečně přesná.“
– Kde se doposud Tramex etabloval a s jakými výsledky?
„Tramex úspěšně působí ve Skandinávii, Švýcarsku, Anglii a začíná fungovat i v Německu. Také v České republice jsme našli vhodného partnera, společnost Awal, která si zakládá na technických znalostech, což odpovídá požadavkům naší firmy. Proto jsme navázali spolupráci.“
– Jaké byly začátky vaší spolupráce s Awalem?
„S nabídkou spolupráce nás oslovil Ing. Ivan Misar, PhD., a brzy jsme zjistili, že on i jeho kolegové z Awalu jsou odborníci, které hledáme. Přístroje Tramex totiž vyžadují určitou technickou gramotnost v oblasti izolací, která je u Awalu na vysoké úrovni.“
Společnost Awal tak od počátku tohoto roku rozšířila distribuční síť Tramexu. Jistě tím přispěje k vyřešení mnoha vlhkostních problémů českých střech.
(ge)Autor článku: Ing. Alena Georgiadisová, časopis Střechy, fasády, izolace