Nové normy 04/16

/autor: /
Dne 8. dubna bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (04/16) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. května 2016. 


VYDANÉ ČSNČSN EN 14388 ed. 2 (73 7063)
kat.č. 99613
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Specifikace
Vydání: Duben 2016
S účinností od 2017-06-30 se zrušuje ČSN EN 14388 (73 7063) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Specifikace; Vydání: Červen 2006 
ZMĚNY ČSN
ČSN EN 14388 (73 7063)
kat.č. 99614
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Specifikace
Vydání: Červen 2006 
Změna Z1
Vydání: Duben 2016

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN
ČSN P CEN/TS 16272-7 (73 6342)
kat.č. 99162
Železniční aplikace – Kolej – Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem – Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu – Část 7: Vnější charakteristiky – Na místě zjištěné hodnoty vloženého útlumu; CEN/TS 16272-7:2015
Platí od 2016-05-01