Nové normy 04/2018

/autor: /
Dne 6. dubna 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (04/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. května 2018.


ČSN EN 62561-3 ed. 2 (35 7605) 
kat.č. 504668 
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště; (idt IEC 62561-3:2017); Vydání: Duben 2018 
S účinností od 2020-07-20 se zrušuje ČSN EN 62561-3 (35 7605) Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) – Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště; Vydání: Prosinec 2012

ČSN EN ISO 6781-3 (73 0340) 
kat.č. 504671 
Provedení budov – Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod – Část 3: Kvalifikace operátoru zařízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv; (idt ISO 6781-3:2015); 
Vydání: Duben 2018 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 6781-3 (73 0327) Provedení budov – Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod – Část 3: Kvalifikace operátorů řízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv; Vyhlášena: Červenec 2016 

ČSN EN 15882-2 (73 0856) 
kat.č. 504783 
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky; 
Vydání: Duben 2018 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15882-2 (73 0856) Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky; Vyhlášena: Červenec 2015 

ČSN EN 1366-2 (73 0857) 
kat.č. 504641 
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky; 
Vydání: Duben 2018 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1366-2 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 2: Požární klapky; Vyhlášena: Říjen 2015 

ČSN EN 1366-12 (73 0857) 
kat.č. 504642 
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí; 
Vydání: Duben 2018 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1366-12 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací – Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí; Vyhlášena: Prosinec 2014 

ČSN EN 206+A1 (73 2403) 
kat.č. 504466 
Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; 
Vydání: Duben 2018 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 206+A1 (73 2403) Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; Vyhlášena: Květen 2017

Zdroj: Věstník ÚNMZ