Nové normy 05/16

/autor: /
Dne 6. května bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (05/16) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. června 2016. 


VYDANÉ ČSN
ČSN ISO 50002 (01 1514) 
 kat.č. 500003 
Energetické audity – Požadavky s návodem pro použití
Vydání: Květen 2016
ČSN EN 13162+A1 (72 7201)
kat.č. 99714
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace
Vydání: Květen 2016
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje ČSN EN 13162 ed. 2 (72 7201) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace; Vydání: Květen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13162+A1 (72 7201) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace; Vyhlášena: Září 2015

ČSN EN 13163+A1 (72 7202) 

kat.č. 99717
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
Vydání: Květen 2016
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje ČSN EN 13163 ed. 2 (72 7202) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13163+A1 (72 7202) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace; Vyhlášena: Září 2015
 

ČSN EN 13164+A1 (72 7203)
kat.č. 99719
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace
Vydání: Květen 2016
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje ČSN EN 13164 ed. 2 (72 7203) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace; Vydání: Květen 2013 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13164+A1 (72 7203) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace; Vyhlášena: Září 2015
ČSN EN 13165+A1 (72 7204)
kat.č. 99721
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace
Vydání: Květen 2016
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje ČSN EN 13165 ed. 2 (72 7204) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13165+A1 (72 7204) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace; Vyhlášena: Září 2015

ČSN EN 13166+A1 (72 7205)
kat.č. 99723
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace
Vydání Květen 2016
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje ČSN EN 13166 ed. 2 (72 7205) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace; Vydání: Květen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13166+A1 (72 7205) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace; Vyhlášena: Září 2015

ČSN EN 13167+A1 (72 7206)
kat.č. 99725
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace
Vydání: Květen 2016
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje Věstník č. 5/2016 7 ČSN EN 13167 ed. 2 (72 7206) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace; Vydání: Květen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13167+A1 (72 7206) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace; Vyhlášena: Září 2015
ČSN EN 13168+A1 (72 7207) 
kat.č. 99727
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace
Vydání: Květen 2016 
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje ČSN EN 13168 ed. 2 (72 7207) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace; Vydání: Květen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13168+A1 (72 7207) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace; Vyhlášena: Září 2015
 

ČSN EN 13169+A1 (72 7208)
kat.č. 99729
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace
Vydání: Květen 2016
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje ČSN EN 13169 ed. 2 (72 7208) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace; Vydání: Květen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13169+A1 (72 7208) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace; Vyhlášena: Září 2015
ČSN EN 13170+A1 (72 7209)
kat.č. 99731
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) – Specifikace
Vydání: Květen 2016
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje ČSN EN 13170 ed. 2 (72 7209) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) – Specifikace; Vydání: Květen 2013 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13170+A1 (72 7209) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) – Specifikace; Vyhlášena: Září 2015
ČSN EN 13171+A1 (72 7210)
kat.č. 99733
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace
Vydání: Květen 2016
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje ČSN EN 13171 ed. 2 (72 7210) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace; Vydání: Květen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13171+A1 (72 7210) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace; Vyhlášena: Září 2015

ČSN EN 16069+A1 (72 7239)
kat.č. 99735
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace
Vydání: Květen 2016
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje ČSN EN 16069 (72 7239) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace; Vydání: Květen 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16069+A1 (72 7239) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace; Vyhlášena: Září 2015

Podrobnosti z ÚNMZ
ZMĚNY ČSN


ČSN EN 13162 ed. 2 (72 7201)

kat.č. 99715
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace
Vydání: Květen 2013 
Změna Z2
Vydání: Květen 2016
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Září 2015
ČSN EN 13163 ed. 2 (72 7202)
kat.č. 99718
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z2
Vydání: Květen 2016
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Září 2015


ČSN EN 13164 ed. 2 (72 7203)
kat.č. 99720
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z2
Vydání: Květen 2016
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Září 2015

ČSN EN 13165 ed. 2 (72 7204)
kat.č. 99722
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z2
Vydání: Květen 2016
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Září 2015

ČSN EN 13166 ed. 2 (72 7205)
kat.č. 99724
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z2
Vydání: Květen 2016 Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Září 2015

ČSN EN 13167 ed. 2 (72 7206
kat.č. 99726
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z2
Vydání: Květen 2016 Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Září 2015

ČSN EN 13168 ed. 2 (72 7207)
kat.č. 99728
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z2
Vydání: Květen 2016
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Září 2015

ČSN EN 13169 ed. 2 (72 7208)
kat.č. 99730
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z2
Vydání: Květen 2016
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Září 2015

ČSN EN 13170 ed. 2 (72 7209)
kat.č. 99732
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z2
Vydání: Květen 2016
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Září 2015
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 13171 ed. 2 (72 7210)

kat.č. 99734
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z2
Vydání: Květen 2016
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Září 2015

ČSN EN 16069 (72 7239)
kat.č. 99736
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) – Specifikace
Vydání: Květen 2013
Změna Z2
Vydání: Květen 2016 Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Září 2015
Podrobnosti z ÚNMZ


EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 14196 (80 6170)

kat.č. 99665
Geosyntetika – Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti jílových geosyntetických izolací; EN 14196:2016
Platí od 2016-06-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14196 (80 6170) Geosyntetika – Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti jílových geosyntetických izolací; Vydání: Květen 2004