Nové normy 07/12

/autor: /

Dne 4. července bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (07/12) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. srpna 2012.NOVÉ NORMY 


ČSN EN 60695-11-4 (34 5615)
kat.č. 90889
Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-4: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem o výkonu 50 W – Zařízení a metoda ověřovacích zkoušek; (idt IEC 60695-11-4:2011)
Vydání: Červenec 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 1024 (72 2683)
kat.č. 90890
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny – Stanovení geometrických charakteristik
Vydání: Červenec 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1024 (72 2683) Pálené střešní tašky pro skládané krytiny – Stanovení geometrických charakteristik; Vydání: Červenec 1998
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 13172 (72 7211)
kat.č. 90793
Tepelněizolační výrobky – Hodnocení shody
Vydání: Červenec 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13172 (72 7211) Tepelně izolační výrobky – Hodnocení shody; Vydání: Květen 2009
Podrobnosti z ÚNMZEVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN


ČSN EN 13541 (70 0596)
kat.č. 90560
Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti proti výbuchovému tlaku; EN 13541:2012
Platí od 2012-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13541 (70 0596) Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti protivýbuchovému tlaku; Vydání: Září 2001
Podrobnosti z ÚNMZ


 


zdroj: Věstník ÚNMZ