Nové normy 07/2020

/autor: /

Dne 8. července 2020 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (07/20) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. srpna 2020.

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 11200 (01 1618)
kat.č. 510583
Akustika – Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními – Návod pro používání základních
norem pro určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy
a dalších stanovených místech; Vydání: Leden 2015
Změna A1; (idt ISO 11200:2014/Amd.1:2018); Vydání: Červenec 2020

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 1363-1 (73 0851)
kat.č. 510066
Zkoušky požární odolnosti – Část 1: Obecné požadavky; EN 1363-1:2020;
Platí od 2020-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky; Vydání: Leden 2013

ČSN EN 13381-10 (73 0858)
kat.č. 510445
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních
prvků – Část 10: Ochrana aplikovaná na tažený ocelový prvek o plném průřezu;
EN 13381-10:2020; Platí od 2020-08-01

ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884)
kat.č. 510414
Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému
působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene;
EN ISO 11925-2:2020; ISO 11925-2:2020; Platí od 2020-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 11925-2 (73 0884) Zkoušení reakce na oheň – Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene – Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene; Vydání: Duben 2011

ČSN EN ISO 8970 (73 2071)
kat.č. 510227
Dřevěné konstrukce – Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky –
Požadavky na hustotu dřeva; EN ISO 8970:2020; ISO 8970:2020; Platí od 2020-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 8970 (73 2071) Dřevěné konstrukce – Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky – Požadavky na hustotu dřeva; Vydání: Prosinec 2010