Nové normy 08/12

/autor: /

Dne 8. srpna bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (08/12) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. září 2012.NOVÉ NORMY 


ČSN EN ISO 8253-3 (01 1635)
kat.č. 91212
Akustika – Audiometrické vyšetřovací metody – Část 3: Audiometrie řečí; (idt ISO 8253-3:2012)
Vydání: Srpen 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 8253-3 (01 1635) Audiometrické vyšetřovací metody – Část 3: Audiometrie řečí; Vydání: Červenec 1998
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 60598-2-2 ed. 2 (36 0600)
kat.č. 91058
Svítidla – Část 2-2: Zvláštní požadavky – Zápustná svítidla; (idt IEC 60598-2-2:2011)
Vydání: Srpen 2012
S účinností od 2014-12-13 se zrušuje ČSN EN 60598-2-2 (36 0600) Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 2: Zápustná svítidla; Vydání: Červen 1997
Podrobnosti z ÚNMZ


ZMĚNY ČSN 


ČSN EN 60432-1 ed. 2 (36 0131)
kat.č. 91076
Žárovky – Požadavky na bezpečnost – Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlení pro domácnost a obdobné osvětlovací účely
Vydání: Září 2000
Změna A2; (idt IEC 60432-1:1999/A2:2011)
Vydání: Srpen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 60598-2-2 (36 0600)
kat.č. 91061
Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 2: Zápustná svítidla
Vydání: Červen 1997
Změna Z1
Vydání: Srpen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 60598-2-13 (36 0600)
kat.č. 91069
Svítidla – Část 2-13: Zvláštní požadavky – Svítidla zapuštěná v terénu
Vydání: Březen 2007
Změna A1; (idt IEC 60598-2-13:2006/A1:2011)
Vydání: Srpen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 60598-2-18 (36 0600)
kat.č. 91035
Svítidla – Část 2: Zvláštní požadavky – Oddíl 18: Svítidla pro plavecké bazény a podobné účely
Vydání: Srpen 1996
Změna A1; (idt IEC 60598-2-18:1993/A1:2011)
Vydání: Srpen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN ISO 10140-1 (73 0511)
kat.č. 91017
Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky
Vydání: Duben 2011
Změna A1; (idt ISO 10140-1:2010/Amd.1:2012)
Vydání: Srpen 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


 


zdroj: Věstník ÚNMZ