Nové normy 09/17

/autor: /
Dne 8. září 2017 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (09/17) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. října 2017. 
VYDANÉ ČSN 
ČSN ISO 10241-2 (01 0500) 
kat.č. 503266 
Terminologická hesla v technických normách – Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel 
Vydání: Září 2017 
ČSN ISO 16254 (01 1686) 
kat.č. 503257
Akustika – Měření zvuku vyzařovaného silničními vozidly kategorie M a N v klidu a za jízdy nízkou rychlostí – Technická metoda 
Vydání: Září 2017 
ČSN EN ISO 10140-1 (73 0511) 
kat.č. 503235 
Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky; (idt ISO 10140-1:2016)
Vydání: Září 2017 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 10140-1 (73 0511) Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí – Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky; Vyhlášena: Únor 2017 
ČSN 73 2901 
kat.č. 501944 
Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)
Vydání: Září 2017 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)
Vyhlášena: Duben 2005 
ZMĚNY ČSN 

ČSN EN ISO 3745 (01 1608) 

kat.č. 503258 
Akustika – Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie
zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Přesné metody pro bezodrazové
a polobezodrazové místnosti
Vydání: Září 2012
Změna A1 (idt ISO 3745:2012/Amd.1:2017)
Vydání: Září 2017
ČSN EN 14891 (72 2430) 
kat.č. 502696
Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické
obklady – Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace
a označování
Vydání: Listopad 2012
Změna Z1
Vydání: Září 2017