Nové normy 09/2018

/autor: /

Dne 7. září 2018 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (09/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. října 2018.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 1996-2 (01 1621)
kat.č. 505464
Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 2: Určování hladin akustického tlaku;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 1996-2 (01 1621) Akustika – Popis, měření a posuzování hluku prostředí – Část 2: Určování hladin hluku prostředí; Vydání: Srpen 2009

ČSN EN ISO 389-1 (01 1630)
kat.č. 505718
Akustika – Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů – Část 1: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a náhlavní sluchátka; (idt ISO 389-1:2017);
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 389-1 (01 1630) Akustika – Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů – Část 1: Referenční prahová hladina slyšení pro čisté tóny a náhlavní sluchátka; Vyhlášena: Září 2000

ČSN P ISO/TS 11819-3 (01 1679)
kat.č. 505648
Akustika – Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk – Část 3: Referenční pneumatiky;
Vydání: Září 2018

ČSN EN ISO 15011-4 (05 0681)
kat.č. 505820
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů – Část 4: Informační listy dýmu; (idt ISO 15011-4:2017);
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 15011-4 (05 0681) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů – Část 4: Informační listy dýmu; Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN EN 12831-1 (06 0206)
kat.č. 505721
Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12831-1 (06 0206) Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 1: Tepelný výkon pro vytápěný prostor, Modul M3-3; Vyhlášena: Únor 2018

ČSN 73 0331-1
kat.č. 505634
Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet – Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje TNI 73 0331 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet; Vydání: Duben 2013

ČSN EN ISO 3822-3 (73 0536)
kat.č. 505655
Akustika – Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení používaných v instalacích pro zásobování vodou – Část 3: Montážní a provozní podmínky průtokových armatur a zařízení; (idt ISO 3822-3:2018); Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 3822-3 (73 0536) Akustika – Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů – Část 3: Montáž a provozní podmínky průtokových ventilů a armatur; Vydání: Srpen 1998

ČSN EN 13381-1 (73 0858)
kat.č. 505660
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 1: Vodorovné ochranné membrány;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13381-1 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 1: Vodorovné ochranné membrány; Vyhlášena: Listopad 2014

ČSN EN 13381-2 (73 0858)
kat.č. 505659
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 2: Svislé ochranné membrány;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje Věstník č. 9/2018 ČSN EN 13381-2 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků –
Část 2: Svislé ochranné membrány; Vyhlášena: Listopad 2014

ČSN EN 13381-3 (73 0858)
kat.č. 505658
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13381-3 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky; Vyhlášena: Červenec 2015