Pozvánka na mezinárodní odbornou konferenci Hydroizolácie spodných stavieb budov

/autor: /
ČSVTS
Rádi bychom vás pozvali, jako jeden z mediálních partnerů, na Mezinárodní odbornou konferenci HYDROIZOLÁCIE SPODNÝCH STAVIEB BUDOV, která se koná 8. listopadu 2018 v Kongresovém sále budovy ZSVTS, Koceľova 15, v Bratislavě. Pořádající společností je Slovenská stavebná vedecko-technická společnost ve spolupráci se Slovenskou komorou stavebných inžinierov.
V myšlenkových rozborech přednášek budou uvedeny úvahy a fakta, souhrn názorů na vysvětlení teoretické a analýzy a zkušenosti získané z praxe na nových stavbách nebo na obnovovacích částech budov.
Cílem konference je zaměřit pozornost na předpokladanou životnost podzemních částí budov, které je nutné rozdělit do tří kategorií.
  1. na méně nebo snadno opravitelné
  2. na těžce opravitelné
  3. plnou životnost hydroizolací spojenou s životností budov
Odborníci pořádající konferenci věří, že vás program zaujme a přinese vám mnoho nových informací a poznatků, které budou přínosem pro vaši práci.
Další informace o konferenci včetně pozvánky a přihlášky najdete zde.
Akci můžete sledovat na našem portále, kde bude zveřejněn také program konference.
Redakce