Nové normy 10/2017

/autor: /

Dne 6. října 2017 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (10/17) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. listopadu 2017. 

VYDANÉ ČSN 

ČSN EN 1364-1 (73 0853)  
kat.č. 503301
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 1: Stěny
Vydání: Říjen 2017 
Jejím
vydáním se zrušuje ČSN EN 1364-1 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných
prvků – Část 1: Stěny; Vyhlášena: Říjen 2015

Podrobnosti z ÚNMZ 

ČSN EN 1365-2 (73 0854)
kat.č. 503302
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 2: Stropy a střechy
Vydání: Říjen 2017 
Jejím
vydáním se zrušuje ČSN EN 1365-2 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nosných
prvků – Část 2: Stropy a střechy; Vyhlášena: Leden 2015

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 1366-1 (73 0857)
kat.č. 503454
Zkoušení požární
odolnosti provozních instalací – Část 1: Vzduchotechnická potrubí; 

Vydání: Říjen 2017 
Jejím vydáním se
zrušuje ČSN EN 1366-1 (73 0857) Zkoušení požární odolnosti provozních instalací
– Část 1: Vzduchotechnická potrubí; Vyhlášena: Leden 2015

Podrobnosti na ÚNMZ

ČSN EN 13253 (80 6153)

kat. č. 503269

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů); 
Vydání: Říjen 2017 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13253 (80 6153) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů); Vyhlášena: Únor 2017 S účinností od 2018-07-31 se zrušuje ČSN EN 13253+A1 (80 6153) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů); Vydání: Únor 2016
Podrobnosti na ÚNMZ

ČSN EN 13254 (80 6154) 
kat.č. 503271 

Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází; 
Vydání: Říjen 2017 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13254 (80 6154) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází; Vyhlášena: Únor 2017 S účinností od 2018-07-31 se zrušuje ČSN EN 13254+A1 (80 6154) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází; Vydání: Únor 2016 75. ČSN EN 13255 (80 6155) kat.č. 503273 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů; Vydání: Říjen 2017 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13255 (80 6155) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů; Vyhlášena: Únor 2017 S účinností od 2018-07-31 se zrušuje ČSN EN 13255+A1 (80 6155) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů; Vydání: Únor 2016
Podrobnosti na ÚNMZ

ČSN EN 1364-5 (73 0853) 
kat.č. 503443 
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 5: Větrací mřížky; EN 1364-5:2017; 
Vydání: Říjen 2017
Podrobnosti na ÚNMZ

ČSN EN 1793-1 (73 7060) 
kat.č. 502925 
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických vlastností – Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti; EN 1793-1:2017; 
Vydání: Říjen 2017
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1793-1 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických vlastností – Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti; Vydání: Červenec 2013
Podrobnosti na ÚNMZ


Zdroj: Věstník ÚNMZ